Společnost TATRA TRUCKS a Univerzita obrany podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci

21 července 2016, 14:16

14. července 2016, podepsali zástupci společnosti TATRA TRUCKS a Univerzity obrany smlouvu o vzájemné spolupráci. Ta má oběma stranám přinést prospěch v oblasti vývoje i výzkumu a rovněž zkvalitnit výuku studentů i odbornou způsobilost specialistů.

Podepsání smlouvy mezi Univerzitou obrany a automobilkou Tatra je začátkem nové etapy spolupráce tradičního výrobce vojenských vozidel a Armády České republiky, která výrobky se značkou Tatra používá již desítky let. Pod smlouvou jsou podepsáni rektor Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, za TATRA TRUCKS pak generální ředitel Martin Bednarz, technický ředitel Radomír Smolka a obchodní ředitel David Pipal.

Univerzita obrany i společnost TATRA TRUCKS si od nové smlouvy slibují zvýšení úrovně vědeckého, výzkumného a vývojového potenciálu a technického rozvoje obou smluvních stran, smlouva má ale také podpořit kvalitní výuku studentů univerzity i přispět k vyšší odbornosti specialistů společnosti TATRA TRUCKS. V této souvislosti musíme zmínit, že koncem dubna obdobnou smlouvu Univerzita obrany uzavřela i se společností RETIA, předním českým výrobcem radarů a speciální elektroniky.

Univerzita obrany a TATRA TRUCKS chtějí ve vzájemně výhodné spolupráci využít svých vědecko-výzkumných i technologických možností a uplatnit je v konkrétních vývojových projektech, ale i v expertní činnosti. Ke společným vědeckým studiím, výzkumu a vývoji v oblasti obranných a bezpečnostních technologií budou specialisté univerzity i společnosti TATRA TRUCKS využívat nejmodernějších pracovních postupů i technických prostředků a technologií, kterými disponují. To mimo jiné umožní i praktické ověřování výsledků teoretického výzkumu.

TATRA TRUCKS nabídne speciální přednášky z oblasti výzkumu a experimentálního vývoje pro vybrané studenty a zaměstnance Univerzity obrany. Dále pro ně zajistí exkurze a odborné stáže v konstrukční kanceláři, zkušební laboratoři a výrobním zařízení TATRA TRUCKS. Specialisté automobilky budou působit i jako vedoucí bakalářských a diplomových prací a školitelé-specialisté při zpracování disertačních prací i v roli oponentů závěrečných prací. TATRA TRUCKS také navrhne témata závěrečných studentských prací v souladu s výzkumnými, vývojovými, inovačními a výrobními projekty společnosti. Stejně tak automobilka umožní ověření výsledků vědecké, výzkumné a inovační činnosti studentů a akademických pracovníků Univerzity obrany ve výrobě a podnikatelské praxi.

Naopak Univerzita obrany v rámci smlouvy přispěje k vzájemné spolupráci speciálními přednáškami o nových trendech rozvoje vybraných oborů a technologií společného zájmu. Stejně tak nabídne realizaci speciálních teoretických výpočtů, simulací, modelování a analýz při řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. V neposlední řadě poskytne odborníkům automobilky výsledky vědecké, výzkumné a inovační činnosti akademických pracovníků Univerzity obrany i výsledky závěrečných prací studentů k ověření jejich komerčního využití v podmínkách společnosti TATRA TRUCKS.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!