Firma Schwarzmüller v roce 2015 překonala očekávání

14 března 2016, 14:29

Společnost Schwarzmüller, hornorakouský výrobce užitkových vozidel, překonala v průběhu obchodního roku 2015 své cíle. Její obrat činil 310 milionů € oproti očekávaným 300 milionům €. Během pětiletého období 2011-2015 zvýšila společnost svůj obrat téměř o 40 procent.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 společnost opět dosáhla dvouciferného růstu 14 procent, z 272 milionů € na 310 milionů €. "Na naší růstové cestě do roku 2020 jsme překonali první bariéru a nechali jsme milník 300 milionů € za sebou. Chceme však zvýšit obrat o 50 procent na 450 milionů €. To znamená, že nás čeká ještě spousta práce," řekl Roland Hartwig. Kromě obratu jsme zvýšili také zisky.

Obrat byl posilován především prodejem nových vozů. Množství vyrobených vozidel vzrostlo ze 7200 (2014) na 7800 (2015). To znamená zvýšení výroby o 8,3 procenta. V pětiletém období (2011-2015) došlo k nárůstu počtu vyrobených nových vozidel přibližně o 30 procent. Pan Hartwig zdůraznil, že tento vývoj byl podpořen zejména soustředěním na nová průmyslová odvětví, jako je například stavebnictví a odstraňování odpadů. Obrat v oblasti služeb také zřetelně vzrostl a to především díky pronájmu vozového parku, který se rozrostl na více než 1000 vozidel a je jedním z největších OEM vozových parků v Evropě.

Zvýšení podílu na trhu v Evropě
Po slabém startu v prvních dvou měsících se hospodářský rok 2015 vyvíjel velmi dynamicky, takže roční cíl byl dokonce překonán. To umožnilo společnosti Schwarzmüller dále rozšířit svůj podíl na evropském trhu. Společnost úspěšně obhájila svou vedoucí pozici na trhu v Rakousku a Švýcarsku, stejně jako na ostatních hlavních trzích, v České republice a Maďarsku. Dokonce i v Německu, na největším evropském trhu užitkových vozidel, dosáhla společnost jasného zvýšení podílu. Podle pana Hartwiga existují i další příležitosti k růstu.

Výkonný ředitel zdůraznil, že uvedená celková čísla ukazují, že situace společnosti Schwarzmüller Group je dobrá. Jeho předchůdce, Jan Willem Jongert, položil strategické základy pro tuto fázi růstu. Značka Schwarzmüller se modernizovala, byly rozšířeny prodejní plochy, byla úspěšně realizována nová hlavní prodejní strategie a bylo zahájeno budování kompetenčních středisek.

Zkrácení dodacích lhůt ve střednědobém horizontu
Na tomto základě hodlá pan Hartwig optimalizovat výrobní pracoviště. Důraz klade především na dodací termíny a dodací lhůty. Z tohoto důvodu hodlá R. Hartwig uspořádat výrobu důsledně s ohledem na budoucnost. Bude pokračovat v restrukturalizaci tří výrobních provozů do kompetenčních center a tím vytvářet další úspory.

Výkonný ředitel společnosti Schwarzmüller Group hodlá podniknout rozhodný krok kupředu a do konce aktuálního plánovacího období 2020 výrazně zkrátit dodací lhůty. "Díky naší široké produktové řadě a naší schopnosti uspokojit individuální požadavky může společnost Schwarzmüller dokázat, že chápe komplexnost. To nás jasně odlišuje od konkurence. Dále budeme zlepšovat dodací lhůty, abychom byli nejlepší také v této oblasti," oznámil. Roland Hartwig neuvažuje o "kosmetických úpravách". Jedná se o trvalé změny. Dodací lhůty se mají snížit přibližně o 50 procent.

2016: Plánovaný obrat 340 milionů €
Vedení skupiny počítá se zvýšením o deset procent, tj. se zvýšením obratu na 340 milionů €. Počet vyrobených vozidel se zvýší přibližně o 13 procent, to znamená o 1000 kusů, ze 7800 na 8800. Předpokládá se, že důležitou roli v tomto růstu sehraje německý trh. U celkového trhu s užitkovými vozidly se v současné době očekává růst o pět procent.

Předseda dozorčí rady Dr. Johannes Hochleitner, stejně jako dva majitelé a členové představenstva Manuela Hasenberger-Schwarzmüller a Beate Paletar, potvrdili tyto plány pro současný obchodní rok 2016: "Schwarzmüller Group pokračuje stále ve své cestě. To znamená kompletní sortiment namísto soustředění se jen na několik typů vozidel, úsilí o přiblížení se k zákazníkům namísto regionálního omezení a exkluzivitu místo cenových válek. Tak se staneme jedinečnými mezi evropskými výrobci užitkových vozidel a ještě více posílíme naši pozici na trhu."

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!