AutoSAP: Trh nových užitkových vozidel a autobusů v zemích EU a EFTA: Dvouciferný růst u většiny kategorií vozidel

9 listopadu 2015, 12:43

Za leden až září 2015 bylo v zemích EU + EFTA podle údajů ACEA poprvé zaregistrováno celkem 1.572.994 ks nových užitkových vozidel a autobusů. Je to o 11,92% (o 167.517 ks) více než za stejné období roku 2014. V zemích EU byl zaznamenán růst o 12,16%, v zemích EFTA však pouze o 5,64%. V České republice došlo k nárůstu o 22,89% (o 3.736 ks).

I. Lehká užitková vozidla – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV =<3,5t)

V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2014 (leden – září) zaznamenán v souhrnu (EU + EFTA) nárůst prvních registrací o 11,24% (to je o 129.832 ks). K růstu došlo na všech významných evropských trzích, pokles byl zaznamenán pouze v Lucembursku (-1,42%), Slovinsku (-1,66%) a Lotyšsku (-6,82%).

8 největších trhů za 1.- 9. měsíc (= 81,33% celk. trhu EU28+EFTA) + údaje za ČR, EU a EFTA

II. Užitková vozidla od 3,5 t do 16 t celk. hmotnosti (MCV – Trucks >3,5t <16t)
Užitkových vozidel v této kategorii bylo za leden až září 2015 v zemích EU + EFTA poprvé zaregistrováno celkem 48.751 ks, což je o 2,66% (o 1.265 ks) více než za stejné období roku 2014.

V této kategorii došlo k poklesu prvních registrací na řadě evropských trhů, z největších evropských trhů to bylo v Německu (-3,14%), Francii (-3,88%) a Polsku (- 3,32%). Český trh je podle počtu prvních registrací na 7. místě v Evropě a patří mezi trhy, kde došlo k meziročnímu růstu.

8 největších trhů za 1.- 9. měsíc (= 86,34% celk. trhu EU28+EFTA) + údaje za EU a EFTA

III. Užitková vozidla nad 16 t celkové hmotnosti (HCV – Trucks > 16t)
Za devět měsíců roku 2015 bylo v této kategorii zaregistrováno 193.737 ks vozidel, což je o 19,72% (o 31.914 ks) více než ve stejném období roku 2014. K poklesu došlo na dvou evropských trzích – ve Švédsku (- 1,66%) a ve Švýcarsku (- 8,71%). Trh v České republice se řadí na osmé místo v Evropě.

8 největších trhů za 1.- 9. měsíc (= 76,68% celk. trhu EU28+EFTA) + údaje za EU a EFTA

IV. Autobusy (MBC+HBC – Buses > 3,5t)
První registrace nových autobusů v zemích EU a EFTA jsou oproti stejnému období roku 2014 (leden až září) vyšší o 17,49%, to je 4.506 ks. Česká republika patří mezi země s nárůstem prvních registrací nových autobusů. Na rozhodujících evropských trzích (TOP 8 trhů), které tvoří více než 78% trhu zemí EU + EFTA, došlo k poklesu pouze na trhu Švédska (-13,03%).

8 největších trhů za 1.- 9. měsíc (= 78,26% celk. trhu EU28+EFTA) + údaje za ČR, EU a EFTA

 V. Země EU + EFTA za 1.- 9. měsíc (Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!