Nové diagnostické centrum TATRA

10 září 2015, 9:04

V úterý 8. 9. 2015 bylo v areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s. slavnostně představeno nové moderní pracoviště diagnostiky vozidel. Jedná se o první zcela novou provozní část společnosti po jejím převzetí novými majiteli v rámci probíhající restrukturalizace.

Slavnostní otevření nového pracoviště proběhlo za účasti akcionářů společnosti, jejího vedení, partnerů a dalších významných osobností.

„Tuto událost vnímáme jako jakýsi symbolický milník, kterým etapa záchrany podniku přechází v etapu budování. Současně tak vysíláme signál, že se restrukturalizace výrobce vozidel TATRA daří a jsou připraveny další postupné kroky k jeho dalšímu rozvoji," říká Petr Karásek, generální ředitel společnosti TATRA TRUCKS.

Nové moderní pracoviště diagnostiky vozidel, kterým je zakončena výrobní fáze, je jedna z nejdůležitějších součástí procesu výroby vozidla, a to s ohledem na jeho správné seřízení, nastavení a kontrolu před vyjetím do provozu a předáním zákazníkům. Celková hodnota investice, jejíž realizace proběhla za rekordních 6 měsíců, činila 40 milionů korun a jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic, která byla v poslední době v areálu Tatry v Kopřivnici uskutečněna. Společně s několika dalšími projekty, které jsou uváděny do provozu od prosince loňského roku, jde o největší rozvojové investice v podniku za posledních mnoho let.

O den později, 9. 9., si společnost připomene 80. výročí vzniku ochranné známky „TATRA v kruhu". I když se toto legendární označení užívalo k označování výrobků kopřivnické automobilky standardně již od roku 1919 a ve 20. letech minulého století se stalo i součástí její obchodní firmy, nebylo registrováno jako ochranná známka. K registraci kombinované obchodní známky často označované jako „TATRA v kruhu" došlo až 9. 9. 1935, čímž se navázalo na registraci slovní verze označení TATRA, ke které došlo již o rok dříve.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!