Společnosti Iveco a Smet přispívají k ekologičtější logistice

26 srpna 2015, 8:12

Rozhodnutí společnosti Iveco zaměřit se na technologii pohonu na zemní plyn bude mít ještě větší dopad ve spojení s osmnáctimetrovými řešeními pro kloubová vozidla. Toto spojení představuje efektivní volbu, která odpovídá ekologickým požadavkům v oblasti logistiky.
Iveco. Váš partner pro trvale udržitelnou dopravu. Nový vývoj, který potvrzuje vedoucí postavení značky v Evropě v oblasti trvale udržitelné mobility.

Potřeba snížit spotřebu paliva, emise CO2 a dopravní zácpy znamená, že je velmi důležité vyřešit otázku zvyšování produktivity v oblasti dopravy. Odpovědí společnosti Iveco je inovativní a efektivní řešení: spojení potenciálu technologie pohonu na zemní plyn s výhodami v oblasti produktivity, které vyplývají z použití osmnáctimetrových kloubových vozidel.

Společnost Iveco nedávno začala spolupráci s firmou SMET, neustále se rozvíjející evropskou logistickou společností, v oblasti zkoušek integrace dvou rozdílných výrazně ziskových ekologických řešení týkajících se osmnáctimetrových vozidel Stralis s pohonem na zemní plyn.

Výsledek předčil všechna očekávání: osmnáctimetrové řešení s pohonem na zemní plyn přineslo obrovské výhody ve srovnání s tradičním řešením s naftovým pohonem, a to nejen z hlediska celkových nákladů na vlastnictví (CNNV), ale i z hlediska dopadu na životní prostředí.

Spoluprací s firmou SMET se společnosti Iveco naskytla příležitost provést provozní zkoušky v rámci skutečných výjezdů a vyhodnotit pokles průměrných nákladů na jednotku přepraveného zboží. Obě firmy společně testovaly vhodnost osmnáctimetrových kloubových nákladních vozidel v silniční infrastruktuře a manévrovací schopnosti při parkování. Zkoušky potvrdily i snížení spotřeby paliva za jednotku přepraveného zboží, tedy i snížení emisí CO2.

Organizace ANFIA (Italské sdružení výrobců automobilů) v rámci projektu Progetto DICIOTTO („Projekt 18“) s povolením od italského ministerstva infrastruktury a dopravy z července 2008 spustila v Itálii zkoušky vlivu zvětšení délky kloubových nákladních vozidel z dnešní standardní délky 16,5 m na 18 m a dopadu na účinnost dopravy.

Prodloužení návěsů o přibližně 1,5 m je jediná plánovaná odchylka od standardních vozidel. Všechny další základní parametry zůstávají nezměněny: od zatížení nápravy až po ovladatelnost v souladu s platnými právními předpisy. Výsledkem, který byl dosažen v rámci projektu Progetto DICIOTTO, je zvýšení efektivnosti dopravy v Itálii se zkušebními vozidly téměř o 10%.

Podobné experimenty probíhají i v jiných evropských zemích: v Německu se 300 vozidly na silnicích, ve Velké Británii s 1.800 nákladními vozidly v provozu a v České republice.

Pierre Lahuta, prezident značky Iveco: „Rozhodnutí firem IVECO a SMET v oblasti zkušebního provozu osmnáctimetrového vozidla Stralis s pohonem na zemní plyn se definitivně ukázalo být tou nejideálnější kombinací a potvrzuje odhodlání a úlohu společnosti Iveco při zvyšování trvale udržitelné mobility.“

Nový vývoj pro společnost Iveco. Váš partner pro trvale udržitelnou dopravu.
Svým zaměřením a trvalým výzkumem v oblasti nových technologií se společnost Iveco stala evropskou jedničkou v oblasti pohonu na alternativní paliva, předvídá řešení, která přispívají k dalšímu snížení dopadu odvětví dopravy na životní prostředí a stává se ideálním partnerem pro trvale udržitelnou dopravu, o čemž svědčí i nový vývoj: Iveco. Váš partner pro trvale udržitelnou dopravu.

Iveco je jedničkou ve výrobě užitkových vozidel s pohonem na zemní plyn se širokou nabídkou lehkých, středně těžkých a těžkých užitkových vozidel a autobusů s více než 14.000 vozidel uvedenými do provozu k dnešnímu dni.

Použití tohoto typu vozidla přináší mnohé výhody ať už z hlediska trvalé ekologické udržitelnosti, nebo rentability pro zákazníky. Pokud jde o emise, motory na zemní plyn jsou ve srovnání se vznětovým motory Euro VI šetrnější k životnímu prostředí. Zemní plyn je mnohem čistější palivo z hlediska minimálních emisí částic (snížení o 95 % ve srovnání s naftou) a emisí NOx (snížení o 35%). Tato vozidla dále umožňují snížit emise CO2 o dalších 10% až 100%, jsou-li provozována na biometan. Kromě toho jsou tato vozidla tišší, s průměrným poklesem hluku o 5 decibelů ve srovnání se vznětovým motorem, takže jsou ideální pro sběr odpadu a noční svoz.

Z hlediska trvalé ekonomické udržitelnosti přinášejí tato vozidla úsporu CNNV až do výše 10%. Zemní plyn je také výrazně levnější než nafta a umožňuje snížit náklady na pohonné hmoty až o 40%

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!