První registrace nových užitkových vozidel a autobusů v Evropě. Růst byl zaznamenán u všech kategorií vozidel

28 července 2015, 14:28

Za 1. pololetí 2015 bylo v zemích EU28 + EFTA podle údajů ACEA poprvé zaregistrováno celkem 1.068.332 ks nových užitkových vozidel a autobusů. Je to o 12,65% více než za stejné období roku 2014. V zemích EU28 byl zaznamenán růst o 12,91%, v zemích EFTA pouze o 6,02%. V České republice přitom došlo k nárůstu o 23,81%.

I. Lehká užitková vozidla – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV =<3,5t)
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2014 (1. pololetí) zaznamenán v souhrnu (EU28 + EFTA) nárůst prvních registrací o 12,15% (to je o 96.106 ks). K růstu došlo na trzích všech evropských zemí, pokles byl zaznamenán pouze ve Slovinsku (-8,52%).

8 největších trhů za 1. pololetí (= 81,37% celk. trhu EU28+EFTA) + údaje za ČR, EU a EFTA

II. Užitková vozidla od 3,5 t do 16 t celk. hmotnosti (MCV – Trucks >3,5t <16t)
Užitkových vozidel v této kategorii bylo za leden až červen 2015 v zemích EU28+EFTA poprvé zaregistrováno celkem 31.843 ks, což je pouze o 0,35% více než za stejné období roku 2014. V této kategorii došlo k poklesu prvních registrací na více než polovině evropských trhů, zejména pak na největších evropských trzích jako je Německo a Francie. Český trh je podle počtu prvních registrací na 7. místě v Evropě a patří mezi trhy, kde došlo k meziročnímu růstu.

8 největších trhů za 1. pololetí (= 86,04% celk. trhu EU28+EFTA) + údaje za EU a EFTA

III. Užitková vozidla nad 16 t celkové hmotnosti (HCV – Trucks > 16t)
Na žádném z velkých trhů nedošlo k poklesu prvních registrací.  Relativně vysoký růst byl zaznamenán na trhu Nizozemska, Velké Británie, Španělska a Polska. Za šest měsíců roku 2015 bylo v této kategorii zaregistrováno 129.770 ks vozidel, což je o 19,32% (o 21.015 ks) více než ve stejném období roku 2014. Trh v České republice se řadí na osmé místo v Evropě.

8 největších trhů za 1. pololetí (= 76,46 % celk. trhu EU28+EFTA) + údaje za EU a EFTA

IV. Autobusy (MBC+HBC – Buses > 3,5t)
První registrace nových autobusů v zemích EU28 a EFTA jsou oproti stejnému období roku 2014 vyšší o 16,35%, to je 2.741 ks. Česká republika patří mezi země s nárůstem prvních registrací nových autobusů. Na rozhodujících evropských trzích (TOP 8 trhů), které tvoří více než 80% trhu zemí EU28 + EFTA, nedošlo na žádném z nich k poklesu.

8 největších trhů za 1. pololetí (= 80,46% celk. trhu EU28+EFTA) + údaje za ČR, EU a EFTA

V. užitková vozidla a autobusy celkem (Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)

 

Země EU + EFTA za 1. pololetí 2015 (Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)

Trendy v prvních registracích užitkových vozidel a autobusů v zemích EU28

Lehká užitková =<3,5t (LCV)

Užitková > 16t (HCV – Trucks)

Užitková celkem > 3,5t (MCV + HCV – Trucks)

Autobusy celkem > 3,5t (MBC + HBC – Buses)

Užitková vozidla a autobusy celkem (LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!