Preventivní údržba může eliminovat osm z deseti neplánovaných odstávek nákladních vozidel

25 května 2015, 9:14

Výskyt neplánovaných odstávek nákladních vozidel může být snížen o 80%. To odhalila studie provedená společností Volvo Trucks. V dlouhodobém výhledu by pak mohly být tyto odstávky úplně eliminovány. Jedním z hlavních předpokladů tohoto očekávaného trendu je on-line spojení u nákladních vozidel.

Neplánovaná odstávka je jednou z nejnepříjemnějších situací, které mohou přepravní společnost postihnout. Kromě nepříjemností pro řidiče způsobuje i zvýšení nákladů na opravy, ztrátu výnosů z přepravy, a v tom nejhorším případě dokonce i poškození reputace. „Protože dopravní průmysl již nyní pracuje s nízkými maržemi, každá neplánovaná odstávka přepravní společnost vážně postihuje. Proto se musíme snažit lépe pochopit příčiny jejich vzniku a pomoci zákazníkům i řidičům, aby zvýšili svoji produktivitu a tím i profitabilitu," říká ředitel pro kvalitu a provozuschopnost společnosti Volvo Trucks Hayder Wokil.

Společnost Volvo Trucks provedla rozsáhlý průzkum založený na reálných provozních datech získaných z 3.500 nákladních vozidel Volvo a shromážděných v průběhu období pěti let. Jeho cílem bylo zdokonalit své know-how o způsobu, jak lze přepravním firmám pomoci zvýšit jejich produktivitu. S využitím této reálné statistické základny pak společnost simulovala široký rozsah možných servisních situací, aby mohla provést analýzu toho, proč a kdy u nákladních vozidel k neplánovaným odstávkám dochází. Na základě toho pak zjišťovala, jak je možné se jim vyhnout. „Tato studie jasně prokázala, že díky možnosti monitorovat provoz nákladního vozidla a aktuální stav jeho klíčových komponentů je možné lépe plánovat údržbu. Odhadujeme, že když je servis prováděn včas a podle aktuálních požadavků, počet neplánovaných odstávek lze snížit až o 80%," vysvětluje Hayder Wokil.

On-line připojení nákladních vozidel je cestou k eliminaci neplánovaných odstávek
Jedním z důležitých předpokladů pro snížení počtu neplánovaných odstávek je schopnost předvídat potřebu údržby a přizpůsobit provádění servisu individuálně pro každé vozidlo. To je možné, protože současné nákladní vozidla mohou být připojena on-line ke svému servisu. „Mechanik například může v reálném čase na dálku monitorovat, jak je příslušné vozidlo provozováno, a s velkým předstihem může naplánovat údržbu dříve, než dojde k poruše. Stejně tak může včas objednat náhradní díly. A naopak – plánovaná údržba může být odložena na později, pokud mechanik zjistí, že se komponenty vozidla opotřebovávají méně, než bylo očekáváno. Tím lze ušetřit čas i peníze přepravní společnosti," dokládá Hayder Wokil.

Ačkoliv společnost Volvo Trucks dosáhla v této oblasti významného pokroku, Hayder Wokil soudí, že vývoj preventivní údržby je ještě stále v plenkách. „V této oblasti cítíme významný potenciál. On-line připojení nákladních vozidel je v budoucnosti cestou k eliminaci neplánovaných odstávek," potvrzuje Hayder Wokil.

Link na video
http://qstream-down.qbrick.com/06674/magazine/VTP-Connected-Trucks-1-qbrick_544x306.flv

Fakta
Neplánované odstávky

Nákladní vozidlo nemůže kvůli poruše plnit svou úlohu, což je opak provozuschopného stavu. Studie společnosti Volvo Trucks odhaluje, že průměrné náklady na neplánovanou poruchu činí u evropské přepravní společnosti přibližně 1000 eur (to však zahrnuje pouze přímé náklady, jako jsou odtažení a opravy, administrativní náklady, jakékoliv příslušné pokuty a ztráta na výtěžku z přepravy, ale ne náklady na poškozený či zkažený náklad nebo na ztracený příjem v důsledku poškození reputace).

Průzkum byl prováděn následujícím způsobem:
Průzkum (vyhodnocení a simulace) byl prováděn oddělením pokročilé techniky a výzkumu (Advanced Technology & Research, ATR) společnosti Volvo Group, jež se mj. věnuje výzkumu provozuschopnosti a poprodejních řešení. Průzkum byl založen na reálných uživatelských datech získaných ze 3500 nákladních vozidel Volvo a shromážděných v průběhu období pěti let. Každý z nákladních vozidel najelo více než 120000 km ročně. Na základě uživatelských dat byly provedeny simulace pro zjištění toho, jak se lze vyhnout neplánovaným odstávkám. Příklady získaných informací: jak byly využívány brzdy nákladního vozidla, k jakým poruchám došlo.

On-line připojená nákladní vozidla:
Znamená to možnost vzdáleně komunikovat s vozidlem.Vytváří to příležitosti v mnoha směrech: pro přepravní společnosti, majitele společností, řidiče, servisní dílny a pro společnost obecně ve formě zvýšení produktivity dopravního sektoru s lepším tokem dopravy a menším dopadem na životní prostředí. Mnohé ze služeb útvaru Volvo Trucks Services, například řízení dopravy, řízení spotřeby paliva a služeb spojených s udržováním provozuschopnosti, jsou umožněny díky on-line připojení. Modelové řady Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM, FMX, Volvo VN, VHD aVM mohou být napojeny na Volvo Trucks Online Funkce.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!