Brzdový systém se Safe Parking – jak to funguje?

17 února 2015, 11:48

Pneumatický brzdový systém s EB+Gen3 a funkcí Safe Parking je jeden z nejbezpečnějších brzdových systémů dostupných na trhu. Představujeme Vám technické detaily tohoto řešení.

Bezpečný přívěs díky Safe Parking
Safe Parking je řešení, které je opakovaně oceňováno na nejvýznamnějších oborových veletrzích v Evropě. Bylo vyvinuto firmou Haldex a spočívá v celkovém zabezpečení přívěsu proti jeho nechtěnému přetočení při připojování k tahači. Safe Parking je dostupný u brzdících ventilů TrCM+, TEM® a TEM® Safe Parking Single.

Spediční firmy potvrzují, že nechtěné přetočení se stává velmi často. Dvě chyby, jedna po druhé, mohou znamenat vážné riziko. První chybou je nepoužití parkovací brzdy po odpojení přívěsu. Druhá je propojení pneumatických hadic ve špatném pořadí, díky čemu se přívěs stane zdrojem nebezpečí. Pokud řidič mechanicky nezajistil přívěs k tahači a vozidla nestojí na rovině, může být řidič přimáčknut mezi přední stěnu přívěsu a kabinou. Jiná možnost, rovněž nebezpečná, hrozí v případě, že se přívěs stočí dozadu a může tak být hrozbou pro lidi nebo okolní dopravu. Safe Parking zamezuje takovým situacím, protože nepovolí automatické odbrzdění přívěsu po odpojení červeného napájecího vedení. Řidič musí ručně a především důkladně uvolnit brzdy přívěsu.  

TrCM+ je první ventil s funkcí Safe Parking. Byl představen firmou Haldex v roce 2010 na veletrhu IAA v Hanoveru a vyhrál 1.místo v kategorii Bezpečnost. TrCM+ se mimo funkci Safe Parking vyznačuje tím, že aktivuje membránový mechanismus (tzv. provozní brzdu) po odpojení červeného napájecího kabelu od přívěsu. TEM® Safe Parking, jehož premiéra se odbyla na veletrhu Solutrans v Lyonu v roce 2011 na rozdíl od TrCM+ aktivuje pružinový mechanismus (tzv. parkovací brzdu) po odpojení červeného napájecího kabelu. TEM® je rovněž zjednodušený hydraulický systém a lepší odezva brzdového systému díky tomu, že brzdový tlak je přiváděn přímo do modulu EBS. TEM® Safe Parking získal uznání poroty a vyhrál v Lyonu 1.místo v kategorii Inovace.

TEM® Safe Parking Single je nejmladší člen rodiny Safe Parking. Ventil má pouze jeden ovládací spínač (červený) místo dvou. Nicméně v tomto případě méně znamená více. Ventil s jedním spínačem plní funkci „Deadman”. Díky ní mohou být brzdy odpojeného přívěsu uvolněny pouze ručně, stisknutím červeného spínače. Existuje jen jeden způsob, jak manévrovat přívěsem odpojeným od tahače; pokud je zapojen červený napájecí kabel, pak je možné uvolnit brzdu stisknutím červeného spínače.

TEM® Safe Parking Single s funkcí „Deadman” zvyšuje bezpečnost dvěma způsoby. Zaprvé předchází situaci, pokud by byl přívěs zaparkován s vypnutými brzdami. Může se to stát, pokud byl přívěs otáčen a neměl zapnut hydraulický okruh, např. vysokozdvižným vozíkem nebo pokud řidič zapomněl zapnout parkovací brzdu po odpojení přívěsu. Zadruhé TEM®  Safe Parking Single eliminuje riziko spojené s náhodným uvolněním brzd zaparkovaného přívěsu, např. hrajícími si dětmi.

TEM® Safe Parking Single nemá vliv na profesionální manévrování s přívěsem např. v přístavech, kde vozidla používaná k posouvání přívěsů jsou vždy vybavená hydraulikou, která po zapojení umožňuje bezpečné vypnutí brzd. Safe Parking získává stále větší uznání největších evropských spedičních firem a významných výrobců přívěsů a návěsů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!