Proč se musí u klimatizačního zařízení provádět pravidelná údržba?

, 15 května 2013, 21:26

Uvědomte si, že systém klimatizačního zařízení je třeba i navzdory výpovědi některých automobilových výrobců pravidelně podrobovat údržbě:

1. Ročně dojde přirozenou cestou – hadicemi a spoji – ke ztrátě až 10% chladiva ze systému. Tím se časem chladicí výkon znatelně oslabí.
2. Chladivo je také nosným médiem pro olej, který se v zařízení nachází. Tento olej potřebuje klimatizační kompresor na mazání. Pokud se v systému nachází příliš málo chladiva, hrozí nebezpečí, že kompresor nebude dostatečně promazán, a tím může dojít k úplnému výpadku kompresoru.
3. Chladivo pojímá zvenku vlhkost přes hadice a spoje. Část vlhkosti může pozastavit sušič systému, přičemž se dosáhne stupně nasycení filtru po maximálně 2 letech provozní doby.

Klimatizace ve voze?
Rychlá údržba – pravidelná údržba. Výhoda pro řidiče. Výhoda pro servis.

Společnost EUROPART s ohledem na užitková vozidla doporučuje:

Každých 6 měsíců: Kontrola klimatizace
  • Vizuální kontrola všech součástí
  • Kontrola funkce a výkonu
  • Výměna vnitřního filtru
  • Dezinfekce výparníku (v případě potřeby)

1x ročně: Servis klimatizace
  • Vizuální kontrola všech součástí
  • Výměna chladiva
  • Kontrola funkce a výkonu
  • Kontrola těsnosti
  • Výměna vnitřního filtru
  • Výměna sušiče filtru
  • Dezinfekce výparníku (v případě potřeby)

Tři nařízení směrnice 2006/40/CE
1. Chladivo R134a musí být ve vozidlech nahrazeno chladivem s hodnotou GWP (Global Warming Potenzial) nižší než 150.
2. Od 1. ledna 2011 musí být v klimatizačních systémech všech nových vozidel použito chladivo s vlastnostmi uvedenými v bodě 1, aby mohla získat evropské potvrzení o způsobilosti vozidla k provozu.
3. Od 1. ledna 2017 musí byt v klimatizačních systémech všech vyrobených vozidel použito chladivo s vlastnostmi uvedenými v bodě 1.
  • Žádné omezení při čekání na zařízení s R134a.
  • Do roku 2017 bude produkováno milion vozidel s chladivem R134a.
  • Servisy potřebují vhodný klimatizační servisní přístroj.
  • Do první vlny jsou zahrnuty prodejny automobilů a karosárny EUROPART.
  • Dodatečné vybavení starých přístrojů není v žádném případě povoleno.
  • Technici, kteří budou pracovat s novým zařízením, musí absolvovat odpovídající školení na klimatizace

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!