Jak správně servisovat systém SCR

4 května 2022, 13:52

Prakticky ve všech koutech světa jsou vznětové motory těžkých nákladních vozidel zodpovědné za nadměrné emise NOx a související zdravotní problémy. Správným zpracováním výfukových plynů však lze omezit vypouštění těchto nebezpečných sloučenin. Selektivní katalytická redukce (SCR) je nejnovější technologie, kterou používá mnoho výrobců vozidel a která díky použití amoniaku NH3 jako redukčního činidla umožňuje snížit množství emitovaných NOx.

Systémy SCR v moderních vozidlech pracují s roztokem složeným z 32,5 % močoviny a 67,5 % demineralizované vody. Tento roztok je známý jako AdBlue®. Značka AdBlue® je registrována Německým svazem automobilového průmyslu (VDA). Výrobek není škodlivý, protože je biologicky odbouratelný, netoxický a rozpustný ve vodě. V katalyzátoru SCR rozkládá AdBlue® oxidy dusíku NOx obsažené ve výfukových plynech vznětového motoru na dusík N2 a vodní páru H2O, tedy látky obsažené běžně v atmosféře:

  • AdBlue® se vstřikuje do proudu výfukových plynů proudících ke katalyzátoru SCR.
  • Při vysoké teplotě se močovina rozkládá na amoniak NH3.
  • V důsledku chemické reakce s amoniakem v katalyzátoru SCR se oxidy dusíku vzniklé spalováním v motoru přeměňují na dusík N2 (neškodný plyn, který je hlavní složkou vzduchu, který dýcháme) a vodu H2O.

funkce systému SCR

Spolehlivý provoz SCR závisí také na filtrech močoviny

Filtr AdBlue febi
Filtr močoviny AdBlue s těsněním a dalšími součástkami

Každý systém selektivní katalytické redukce (SCR) je vybaven filtrem močoviny AdBlue, známým také jako filtr AdBlue®. S jeho pomocí se zabrání vniknutí nečistot obsažených v kapalině AdBlue do měřicího prvku. Tím je zachována dlouhá životnost citlivých součástí systému SCR. Kapacita zachycování nečistot a intervaly výměny jsou podobné jako u dieselových filtrů.

Některé filtry AdBlue jsou vybaveny kompenzačními prvky. Tyto pružné vložky zabraňují poškození systému nebo filtru tím, že zmenšují volný prostor v jeho obalu a absorbují tlakovou sílu vznikající při rozpínání vodného roztoku močoviny, který při nízkých teplotách zamrzá.

Včasný servis pomáhá předcházet problémům

Pokud se filtr AdBlue ucpe nečistotami nebo pokud systém katalytické redukce SCR nepracuje správně v důsledku opomenutí servisu nebo poškození součástek, přejde řídicí jednotka motoru do nouzového režimu, čímž se sníží výkon. Pokud závada nebude odstraněna, bude možné dojet do nejbližšího servisu pouze pomalou rychlostí. V takovém případě je možné nouzový režim vypnout pouze po řádném servisu/opravě systému SCR ve specializovaném servisu.

Řada filtrů AdBlue značky febi zahrnuje více než 20 referencí a pokrývá 97 % vozidel „velké evropské 7“ a asijských výrobců. Filtry mají patentované kompenzační prvky, které chrání před poškozením v důsledku zamrznutí. Vysoká kapacita filtru chrání citlivý systém SCR a umožňuje dlouhé intervaly výměny a krátké prostoje.

Další součásti systému SCR

Dalšími klíčovými součástmi systému SCR jsou senzory NOx. Monitorují funkci a účinnost systému SCR měřením koncentrace dusíku a kyslíku ve výfukových plynech. Údaje ze snímačů NOx se používají k výpočtu dávky AdBlue® potřebné pro optimální katalytickou redukci.

senzory NOx febi

Senzory NOx mají omezenou životnost. V důsledku stárnutí způsobeného elektrolytickou oxidací materiálu senzoru z oxidu zirkoničitého. S postupem času se spolehlivost měření snižuje. Také extrémní změny teplot zkracují životnost, protože tento materiál má extrémně porézní a tvrdý povrch a je velmi citlivý na teplotu. Proto se po určité době, kdy se měření stávají stále méně spolehlivými, zobrazí zpráva o poruše.

febi náhradní díly pro systémy SCR

Životnost senzorů závisí na mnoha faktorech a nelze ji předem předvídat ani určit. Kromě senzorů NOx, kapaliny AdBlue® a filtrů nabízí společnost febi také mnoho dalších náhradních dílů pro systémy SCR, jako jsou zátky nádrží, měřicí moduly a snímače teploty výfukových plynů.

Spolehněte se na náhradní díly febi v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment dílů společnosti bilstein group a více technických informací najdete v online katalogu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!