Informace o novém chladivu R1234YF

31 prosince 2012, 17:24

S účinností od 1. ledna 2011 dle legislativy Evropské komise (Kjótský protokol, vyhláška 2006/40/EC) musí všechny schválené typy vozidel používat ve svých klimatizačních systémech nové chladivo R1234yf, které postupně nahradí současné chladivo R134a, které se může používat jen do 1. 1. 2017.

Produkce nového chladiva je výsledkem spolupráce společností DuPont a Honeywell. Zavedení tohoto nového chladiva, které je netoxické má mnohem menší dopady na životní prostředí, jelikož splňuje nároky týkající se třídy hořlavosti (středně hořlavé).

Nová zařízení pro plnění klimatizačních systémů vozidel musí vyhovovat velmi detailním a extrémně restriktivním technickým specifikacím navrženým tak, že zaručují bezpečnost pracovníků a efektivitu plnění chladiva ve vozidle.

Co znamená GWP a přepočet skleníkových plynů na ekvivalent CO2 (oxidu uhličitého)?

GWP (global warming potencial) je index měřící vliv dané látky-plynu na životní prostředí, jeho zatížení oproti stálému CO2 (=1). Potenciál globálního ohřevu (GWP) přirovnává zatížení ovzduší látkou oproti CO2, např. 1 tuna N2O uvolněná do ovzduší se rovná 270 tunám CO2 (tedy oxid dusný je 270 krát silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý.
Skleníkové plyny mají nejen různou schopnost vyvolávat globální oteplování (skleníkový efekt), ale i různou životnost v atmosféře.

Co z toho vyplývá?

U současného chladiva je 1 tuna uvolněná do ovzduší škodlivá v poměru k 1.400 tunám CO2. Z tohoto pohledu 1 tuna nového chladiva je škodlivá „pouze“ jako 4 tuny CO2.

  • GWP index (zatížení životního prostředí) u současného chladiva R134a = 1.400 – může se rozkládat v atmosféře až 13 let
  • GWP index (zatížení životního prostředí) u nového chladiva R1234yf = 4 – v atmosféře se rozkládá cca 11 dní

Oxid uhličitý patří do skupiny tzv. přírodních plynů a zůstává chemicky stálý i po opětovném uvolnění do atmosféry, tedy poté, co splnil svůj účel. Tento plyn také spadá do kategorie “skleníkových plynů” a je použit jako etalon (GWP = 1, zkr. Global Warming Potential) pro porovnávání skleníkových účinků pro ostatní plyny.

  • R1234yf využívá tlaků, LP = 1,7 – 3 bary / HP = 8 – 25 barů

Některé z nových modelů vozidel s novým chladivem:

  1. čtvrtletí 2012 – Hyundai i30, Subaru XV, Chevrolet Malibu, Mercedes Benz B classe
  2. čtvrtletí 2012 – Mercedes Benz SL, KIA Cee´d, Toyota GT86, Lexus GS
  3. čtvrtletí 2012 – Opel Junior, Mercedes Benz S classe

Materiál poskytla firma Auto Kellyautokelly.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!