Problémy s řazením po výměně spojky

22 června 2016, 14:27

Problém se může týkat vozidel Iveco Stralis AT/AD s automatizovanou převodovkou Euro Tronic. U těchto vozidel je pracovní válec spojky vybaven zařízením, které automaticky kompenzuje opotřebení obložení spojkové lamely.

Z tohoto důvodu se musí přesně nastavit tlačná tyčka pracovního válce spojky při výměně spojky a/ nebo ovladače spojky.

Postup:
• Při demontovaném nastavovači se přesune páka spojky ve směru ke spojce, na konec její volné dráhy
• Změří se vzdálenost A mezi nejnižším bodem kulového pánve páky spojky a dosedací plochou nastavovače spojky
• Tlačná tyčka se kompletně demontuje z nastavovače spojky
• Vyšroubuje se odvzdušňovací šroub z pracovního válce spojky, aby pružina ve válci mohla zatlačit píst až na doraz dopředu
• Změří se vzdálenost B mezi dosedací plochou nastavovače spojky a předním okrajem tlakového pouzdra a změří se také hloubka kónického tlačného pouzdra pístu – vzdálenost C

Délka (L) tlačné tyčky se nyní vypočítá podle následujícího vzorce:
L = A – (B – C) + D

A, B a C jsou přitom naměřené hodnoty. Rozměr D popisuje hodnotu největšího zdvihu náboje nastavovače spojky. Činí 33 mm. Pokud se liší naměřená hodnota, musí se po uvolnění matice tlačné tyčky otočit kulová hlavice a tlačná tyčka tak, až se dosáhne požadovaná délka. Potom se utáhne matice tlačné tyčky momentem 52 Nm a díl se vloží do nastavovače spojky.

Článek připraven na základě materiálů firmy Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!