Matador: Výstavba distribučného centra ukončená

13 května 2013, 13:58

Súčasťou tretej, poslednej etapy výstavby distribučného centra (DC) v Púchove, sú tri sekcie určené pre skladovanie osobných a nákladných autoplášťov, desať nakladacích rámp s expedičnou zónou a pomocné skladové priestory pre uskladnenie náhradných dielov pre skladovú techniku a ochranných pracovných pomôcok.

Prvé dve sekcie skladu spolu s novými nakladacími rampami sú v užívaní už od 2. januára 2013. Tretia  sekcia bude spustená do prevádzky v priebehu mesiaca apríl. Dokončením tretej etapy distribučného centra sa zvýšil celkový počet nakladacích rámp na 35, čo nám umožní ďalej zvyšovať počet autoplášťov expedovaných z DC zákazníkom a zároveň nám ukončenie výstavby umožňuje optimalizovať procesy v logistike hotových výrobkov. V prvom kroku sa zrušia prevozy plášťov po vonkajších priestoroch areálu medzi jednotlivými etapami skladu. Ďalším významným krokom v organizácii skladovania hotových výrobkov je možnosť pridelenia najvhodnejšieho umiestnenia jednotlivým skupinám výrobkov z pohľadu minimalizácie vzdialenosti medzi miestami skladovania, paletizácie, vychystávania a nakládky. V nových sekciách skladu sa budú skladovať najmä osobné a ľahké nákladné autoplášte určené pre prvú výbavu. Pre potreby CVT budú v existujúcich sekciách uvoľnené skladové zóny v blízkosti automatického triedenia a paletizácie.

Týmto krokom sa končí výstavba distribučného centra v areáli závodu. Ďalšie rozširovanie skladovacích priestorov, ktoré je potrebné pre zvyšovanie kapacít oboch závodov, bude možné len výstavbou nových priestorov mimo závodu, alebo prenájmom externých skladov.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!