Silniční balíček z Bruselu je pro Česko nepřijatelný

1 června 2017, 11:20

Obsah Silničního balíčku, který v těchto dnech zveřejnila Evropská komise, bohužel potvrzuje všechny neblahé tendence prosazující se nyní v EU. 

Evropská komise zveřejnila balíček opatření nepřijatelných pro ČR

Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vladimír Starosta říká: „Na venek se sice stále mluví o odstraňování bariér, snižování administrativy a jednotné silnější Unii, praktické kroky jsou však zcela opačné. Unii dělí minimálně na dvourychlostní „východ“ a „západ“, vznikají stále nová ochranářská opatření, závratným tempem přibývá administrativních bariér a restrikcí a fakticky je tak omezována volná soutěž a volný pohyb služeb. Ve vývoji silniční dopravy definovaném v Silničním balíčku je tato situace zcela markantní.“

Návrh komplikuje fungování mezinárodní dopravy nákladní i autobusové. Pokud řidič v cizí zemi stráví více než 3 dny v měsíci, přičemž za den se považuje pobyt delší než 6 hodin, pak se na něj budou vztahovat všechny pracovně právní i mzdové požadavky platné v dané zemi doprovázené zničující administrativní zátěží. Tato opatření by měla řešit problém tzv. nomádských řidičů, kteří se svým kamionem pobývají v cizí zemi i několik měsíců a domů se prakticky nevrací. Bohužel ale postihnou nejvíc ty dopravce, kteří dělají tu nejběžnější dopravu a přepravy na dvoustranné bázi, např. z ČR do Německa a zpět. Navíc balíček naprosto ignoruje specifika autobusové dopravy.

Ani v dalších oblastech nejsou teze obsažené v balíčku realistické. V oblasti bezpečnosti silničního provozu své návrhy Komise obhajuje naprosto nepodloženými čísly o „očekávaných“ zlepšeních. Oblast administrativní zátěže je popisována zcela v rozporu se stávající realitou. Návrh vyčísluje údajné stomilionové úspory dopravců, ale tyto „úspory“ počítají ne ze současné praxe, ale ze stavu, co by bylo, kdyby každý stát vyžadoval plnění pravidel pro vysílání obdobně, jako to dnes dělá Francie nebo Rakousko. Naopak balíček zavádí pro dopravce dalších 11 administrativní povinnosti.

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř tento dokument hodnotí slovy: „Tušili jsme, že tlak bohatších států Evropské unie vnese do přípravy Silničního balíčku některé momenty, které dopravcům z nověji začleněných chudších států nebudou vyhovovat. Že se ale stane platformou pro rozdělení jednotného evropského trhu a nastolí pravidla, která nás v praxi vrací do doby před naším vstupem do EU, nás šokovalo. Silniční balíček je nutné v otázce vysílání řidičů odmítnout a tuto problematiku nově zpracovat s ohledem na zájmy všech zemí EU, nikoliv pouze těch nejsilnějších.“

Související články

Rozšíření mýta musí být podle vládního prohlášení
Rozšíření mýta musí být podle vládního prohlášení

Ministerstvo dopravy předkládá vládě informaci o rozšíření mýtných úseků od roku 2020. Materiál se bohužel snaží vyhovět zadání sestavenému koaličními experty, kteří se ovšem obešli bez jakékoliv analýzy a dospěli k názoru, že těch nových kilometrů silnic I. nebo II. třídy má být alespoň 850.

ČESMAD BOHEMIA: Francie ukončila volný pohyb osob a zboží
ČESMAD BOHEMIA: Francie ukončila volný pohyb osob a zboží

1. července vstupuje ve Francii v platnost zákon nazývaný Loi Macron, kterým de facto Francie ruší dohody o volném pohybu osob, zboží a služeb.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!