ELRING: Pouze nové šrouby hlavy válců jsou na 100 % bezpečné

12 září 2023, 11:26

Současné generace motorů mají vylepšené koncepce těsnění přizpůsobené konstrukci motoru. Klíčovou roli zde hraje funkce šroubů hlavy válců. 

Šrouby hlavy válců se mohou oproti původnímu stavu plasticky prodloužit o několik milimetrů v důsledku:  

  • nového procesu utahování utahovacím momentem plus úhlem otáčení (= plastické prodloužení šroubu) a 
  • moderní konstrukce motoru, např. párování hliník-hliník (= dodatečné plastické prodloužení při prvním zahřátí motoru). 

Kromě změn vlastností pevnosti a roztažnosti materiálu šroubu dochází v důsledku prodloužení šroubu také ke zmenšení jeho průřezu. Pokud se tento šroub znovu použije, hrozí, že působící síla na šroub již nemůže být absorbována zmenšeným průřezem. To má za následek zlomení šroubu. 

Zkoušky ukazují: U šroubu M10 střední pevnosti 10.9 se může zatížitelnost snížit o 10 až 15 %, pokud se ztratí pouze 0,3 mm průměru. Tj. těsnění je stlačováno nedostatečnou silou a po krátké době může dojít k netěsnosti. Při odborné opravě těsnění hlavy válců je proto nutné dodržet specifikaci výrobce motoru a těsnění:  

  • vždy používejte nové šrouby hlavy válců a nové těsnění hlavy válců 
  • dodržujte utahovací momenty a úhel utažení 
  • dodržujte sekvenci utahování 
  • používejte čisté součásti motoru bez torzních deformací 
  • montáž smí provádět pouze vyškolený odborný personál 
  • používejte kvalitní nářadí  

Optimálního napnutí a funkčního utěsnění lze dosáhnout pouze při dodržení této specifikace. Již použité a plasticky prodloužené šrouby se nesmí znovu použít. Tím se zabrání možným následným škodám, jako jsou netěsnosti a z toho vyplývající různé náklady na opravy, rozzlobení zákazníci a poškození image. 

Plasticky prodloužený a zešikmený šroub hlavy válců

Více informací najdete na stránkách ELRING.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!