Čtyři země vyzývají EU, aby stanovila datum zákazu prodeje nákladních vozidel emitující CO2

25 ledna 2023, 13:14

Nizozemí, Belgie, Dánsko a Lucembursko vyzvaly Evropskou unii, aby stanovila konkrétní datum, od kterého budou muset mít nová nákladní vozidla a autobusy prodávané v Evropě nulové emise uhlíku. Na dopravu připadá téměř čtvrtina emisí této látky v Evropské unii, což odporuje obecnému trendu poklesu produkce CO2 v posledních třech desetiletích. To viditelně ohrožuje cíl snížit emise do roku 2030 o 55 % oproti hodnotám z roku 1990.

Očekává se, že Evropská komise příští měsíc navrhne přísnější emisní normy CO2 pro těžká nákladní vozidla, aby byly splněny cíle EU v oblasti změny klimatu. U osobních automobilů jsou tyto požadavky již známé – všechna nová vozidla prodávaná v Evropě musí mít do roku 2035 nulové emise CO2. Plánovaný návrh by měl stanovit cíl 100% nulových emisí pro těžká nákladní vozidla. To je základní premisa petice čtyř zemí. V dokumentu není uvedeno cílové datum vstupu nového zákona v platnost, ale jak bylo zdůrazněno, musí být v souladu s cílem EU dosáhnout do roku 2050 nulových emisí skleníkových plynů v celém hospodářství.

Nadcházející úprava norem CO2 pro těžká nákladní vozidla představuje jedinečnou příležitost vyslat trhu jasný signál a podpořit včasnou změnu,“ uvedly země ve společném dokumentu. Země rovněž vyzvaly k přísnějšímu cíli pro emise nákladních vozidel a autobusů do roku 2030 a dodaly, že limity CO2 by měly být rozšířeny tak, aby se vztahovaly na více dopravních vozidel, protože přibližně 35 % emisí v tomto odvětví nespadá do současných norem EU pro emise CO2.

Očekává se, že připravovaný návrh Evropské komise nahradí současný požadavek EU, aby výrobci v roce 2030 vypouštěli ze svých nových vozových parků o 30 % méně emisí CO2 než v letech 2019-2020, a to s cílem posunout toto odvětví směrem k elektrickým nebo vodíkovým motorům a odklonit se tak od fosilních paliv.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

roman, 26 ledna 2023, 10:36 0 0

Tady už někdo úplně zešílel.

Odpověď