Ostrava využije dotaci 184 milionů korun z EU na inteligentní řízení dopravy

21 dubna 2011, 0:00

Druhá etapa zavádění inteligentního dopravního systému v Ostravě bude financována z fondů EU. Město investuje evropskou dotaci do systému, který upřednostní městskou hromadnou dopravu před automobilovou, zkvalitní cestování a zvýší informovanost cestujících.

K 184 milionům korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko dodá Ostrava vlastních 73 milionů korun. Zahájení projektu se předpokládá letos v červenci, systém má být plně funkční od dubna 2013.

"Systém umožní lépe plánovat hromadnou dopravu. Zajistí průjezdnost trolejbusů a autobusů při zachování plynulosti dopravy a dá lidem přehled o tom, kde se jejich spoj aktuálně nachází," poukazuje náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč na nové řadiče křižovatek a informační LCD displeje na zastávkách MHD na dvaceti nejvytíženějších uzlech. "Díky strategickým detektorům pro sběr dat bude možný odklon veškeré dopravy v případě havarijní situace," pokračuje Boháč.

Systém předpokládá vybavení řídícího a informačního centra Ostravských komunikací, dispečinku Dopravního podniku Ostrava a vznik centrální serverové farmy. Jeho páteří je bezdrátová síť pro přenos dat. Všechny složky spolu budou navzájem komunikovat. Systém je navíc otevřený pro případné zapojení dalších dopravců mimo dopravní podnik.

V první fázi projektu inteligentní dopravy v Ostravě již došlo ke zprovoznění informačních tabulí, které navádějí řidiče automobilů na volné parkování v centru města. Chystá se i třetí etapa, která má díky projektu IT4Inovations umožnit automatizované řízení dopravy.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!