ČESMAD BOHEMIA: Konec tolerování skandálních poměrů ve vybírání mýtných nedoplatků

20 října 2012, 0:00

ČESMAD BOHEMIA dlouhodobě upozorňuje orgány statní správy na problémy s výběrem mýta a na doslova skandální poměry při vymáhání nedoplatků na mýtném.

Vše začalo tím, že ŘSD pověřilo vymáháním údajných nedoplatků na mýtném AK Němec, Bláha, Navrátilová a vymahačskou firmu BSP Lawyer Partners, a to tradičně na základě netransparentního výběrového řízení. Za služby AK platí ŘSD paušální částky v desítkách milionů Kč. Většina nedoplatků je způsobena chybou systému (nekomunikací OBU a brány) a v jednom případě se dokonce týká mýtné brány, která v té době nestála. Nedoplatky jsou vymáhány zpětně v mnoha případech až se čtyřletým zpožděním, a to přesto, že dopravce má nárok na reklamaci do 60 dnů a ŘSD má povinnost předepsat mýtné do 30 dnů. Pohár trpělivosti přetekl po rozeslání zatím poslední vlny výzev ze strany AK se splatností 21. 10. 2012., které jsou poznamenány vysokou, mnohdy až padesátiprocentní chybovostí. Mnoho zde uváděných údajných nedoplatků totiž buď vůbec nevzniklo, nebo byly uhrazeny. Je nepřijatelné, aby stát postupoval metodou pokus-omyl, ale při tom šikanoval a finančně zatěžoval podnikatele

Pro dopravce je tato agenda časově a administrativně neúnosně náročná a navíc se ocitají v nerovnoprávném postavení vůči zahraniční konkurenci, od níž stát vymáhá dlužné mýto ve zlomku předepsané výše.

Na základě uvedeného stavu, který státní správa není ochotna změnit ani po několikaleté korespondenci Sdružení s Ministerstvem dopravy a ŘSD přijalo Předsednictvo ČESMAD BOHEMIA následující kroky:

  • vyzýváme dopravce k občanské neposlušnosti, aby ignorovali veškeré výzvy k úhradě nedoplatků ze strany AK Němec, Bláha, Navrátilová do doby rozhodnutí Ústavního soudu
  • jménem členské dopravní společnosti podáváme stížnost k Ústavnímu soudu
  • jménem dopravců podáváme žalobu na ŘSD z titulu nekalé soutěže dle Obchodního zákoníku
  • vyzýváme všechny dopravce, kteří uspěli v soudních sporech, aby žalovali ŘSD o náhradu škody způsobené protiprávním jednáním
  • podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele maření úkolu úřední osoby z nedbalosti v souvislosti se Zákonem o majetku státu a vymáhání údajných nedoplatků jen od části uživatelů mýtného systému
tisková zpráva ČESMAD BOHEMIA

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!