DKV: dopravci musí dodržovat ve Francii minimální mzdu

3 srpna 2016, 12:04

Po Německu přichází nyní i Francie se souborem požadavků pro zahraniční dopravce. Tyto povinnosti jsou definovány v novém zákoně o podpoře růstu, ekonomických aktivit a rovných příležitostí, známým pod označením Loi Macron.

Jedním z požadavků je stejná minimální mzda pro francouzské i zahraniční profesionální řidiče. „Pro dopravce tato povinnost znamená nejen vybavit svoje zaměstnance potřebnými dokumenty, ale zároveň určit kontaktní osobu na francouzském území, pověřenou komunikací s místními úřady. Společnost DKV se rozhodla vyjít svým zákazníkům vstříc a nabídnout jim pomoc jak s vyplňováním příslušných formulářů, tak se zajištěním zplnomocněného zástupce přímo ve Francii,“ říká Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české a slovenské pobočky společnosti DKV Euro Service.

Nová legislativní úprava je platná od července a vztahuje se na profesionální řidiče zahraničních dopravců převážející do/z Francie zboží nebo osoby, včetně kabotáže. Jejím cílem je zajistit srovnatelné pracovní a sociální podmínky, jaké mají francouzští řidiči. Kromě minimální mzdy se toto opatření týká i pracovní doby, předepsané doby odpočinku, práce přesčas a ochrany zdraví při práci. Zákon se nevztahuje na tranzitní dopravu ani na OSVČ.

Všichni řidiči, kteří překročí hranice a spadají do příslušné skupiny, musí být vybaveni potvrzením o vyslání zaměstnance a pracovní smlouvou. V potvrzení mají být uvedeny základní údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci, číslo v národním elektronickém rejstříku dopravních firem, hodinová sazba mzdy v eurech a způsob proplacení výdajů spojených s cestou (např. diety a ubytování). Výpočet mezd a jejich výplatu budou francouzské úřady kontrolovat. Výši mezd stanovuje národní kolektivní smlouva pro silniční dopravu. Další dokumenty musí mít k dispozici zaměstnavatel a jím určená kontaktní osoba na francouzském území, pověřená komunikací s francouzskými úřady.

Pokud nemá řidič u sebe potvrzení o vyslání nebo nebylo správně vystaveno, může být zaměstnavateli udělena pokuta až 750 EUR. Není-li pracovní smlouva k dispozici v kabině vozidla nebo chybí-li francouzský překlad dohody o vyslání v rámci skupiny, hrozí zaměstnavateli pokuta až 450 EUR. Nevystavení potvrzení nebo neurčení zástupce ve Francii může zaměstnavatele vyjít i na 2.000 EUR za jednoho zaměstnance.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!