Francie – Nesrovnalosti v zákonných úpravách přestávek dvojčlenných posádek nákladních vozů

11 května 2016, 10:46

Již několik týdnů se ve Francii vedou diskuse a panují nesrovnalosti v otázkách úpravy doby jízdy a přestávek u dvojčlenných posádek nákladních vozů. Důvodem je, že francouzské úřady interpretují nařízení EU jinak a tento svůj výklad prosazují.

Dosud platilo, že nákladní vozidlo s dvojčlennou posádkou nemusí při jízdě Evropou dělat po čtyřech a půl hodinách jízdy 45-ti minutovou přestávku a může pokračovat v jízdě bez ní. Řidiči se po čtyřech a půl hodinách prostě vymění a pokračují v jízdě, protože doba pohotovosti spolujezdce byla dosud považována v celé EU za přestávku.

Zákazníci TimoCom informují, že Francie si ale toto nařízení EU nyní vykládá jinak. Podle jejího výkladu musí nákladní vůz nejprve udělat 45-ti minutovou přestávku, a pak teprve může pokračovat v jízdě – a to bez ohledu na následnou výměnu řidičů. Čas na sedadle spolujezdce totiž již ve Francii není považován za přestávku. Francouzské úřady považují za přestávku pouze dobu, kdy je na tachografu symbol „lůžko“ a pro toto nastavení musí vozidlo stát.

To se však netýká jen jízd Francií, nýbrž také všemi ostatními zeměmi, pokud řidič během následujících 28 dní ještě bude Francií projíždět.  Každá nedodržená přestávka, nezávisle na zemi, ve které nebyla dodržena, je zde považována za porušení pravidel 4. kategorie a stojí 750 euro. Francouzští policisté již za domnělé přestupky uložili vysoké peněžní pokuty od 4.500 € do 6.000 €.

Německý svaz spedice a logistiky (Deutsche Speditions- und Logistikverband e.V., DSLV) bude rád za zprávy o zkušenostech z kontrol, aby mohl rozsah francouzských kontrol prezentovat Evropské komisi.

Zákonné nařízení
Francouzští policisté se odvolávají na článek 34 Evropského nařízení 165/2014. V tomto nařízení se uvádí, že přestávka musí být na záznamovém listu nebo tachografu zaznamenána symbolem „lůžko“, aby mohla být uznána jako přerušení jízdy. Pokyny k nařízení (ES) 561/2006, směrnice 2006/22 /ES, nařízení (EHS) 3821/85 však zní takto:

„3) Je-li k dispozici druhý řidič pro případné řízení vozidla, sedí vedle řidiče a není aktivně nápomocen řidiči při řízení vozidla, lze dobu 45 minut „pracovní pohotovosti“ uvedeného člena posádky považovat za „přestávku“."

Není tedy nezbytně nutné, aby oba řidiči dělali po čtyřech a půl hodinách nepřetržité jízdy přestávku, pokud je druhý řidič schopen pokračovat v jízdě.

Závěr
Do úplného vyjasnění by dvojčlenné posádky projíždějící Francií měly zásadně po čtyřech a půl hodinách dělat první přestávku.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!