Obchodní konflikt s USA nechává dopravní trh v Evropě prozatím chladným

20 srpna 2018, 12:21

Obchodní konflikt s USA se dosud na vytížení dopravních firem v Evropě nijak neprojevil. Ačkoliv Evropská komise snížila svůj odhad ekonomického růstu pro rok 2018 kvůli celnímu sporu aktuálně na 2,1 procenta, zůstává poptávka po ložném prostoru měsíc po zavedení amerických cel trvale na vysoké úrovni. Tuto skutečnost ilustruje dopravní barometr TimoCom, což je oborový indikátor vývoje v evropské silniční nákladní dopravě.

Obchodní konflikt s USA nechává dopravní trh v Evropě prozatím chladným

Dobrá ekonomická situace jako důvod převisu nabídek přeprav

„Žádnou velkou paniku nevidíme, trh se zdá být v klidu“, komentuje Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) aktuální čísla pro druhé čtvrtletí 2018.

Trvale dobrá ekonomická situace firem v Německu a v eurozóně je i nadále důvodem převisu nabídek přeprav na dopravním trhu. Vliv americké politiky, která od června uvalila cla na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie, se v posledních čtyřech týdnech druhého čtvrtletí neprojevil.

V období od dubna do června proti sobě v průměru stálo 76 nabídek přeprav uživatelů největší evropské dopravní platformy proti 24 nabídkám volných vozů. To přesně odpovídá stavu, který již v prvním čtvrtletí tohoto roku ukazoval na vysokou poptávku po ložném prostoru. V burze nákladů od TimoCom je denně v rámci celé Evropy uveřejňováno až 750.000 nabídek přeprav a volných vozů.

Poměr přeprav a volných vozů byl před dvěma lety ještě vyrovnaný

Již ve stejném období předchozího roku se poměr nabídky a poptávky s hodnotou 70:30 pohyboval na srovnatelně podobné úrovni. Před dvěma lety to ale ještě vypadalo úplně jinak. V roce 2016 byl poměr nabídek přeprav k volným vozům ve druhém čtvrtletí téměř vyrovnaný – 52:48 procent.

Přepravní kapacity jsou a zůstanou těsné

Co tato čísla znamenají pro průmyslové a obchodní firmy v Evropě, které musí dostat rostoucí množství svého zboží na silnici, aby obsloužily své zákazníky?

„Stávající přepravní kapacity jsou a zůstanou těsné“, říká Gburek.

Tuto situaci lze ad hoc řešit pouze omezením jízd naprázdno a co nejlepším využíváním stávajících rezerv.

„Zejména v dobách nedostatku musí být časy prostojů a čekání u ramp průmyslových a obchodních firem dále optimalizovány.“

Gunnar Gburek dále předpovídá, že ačkoliv Evropská komise spatřuje v další eskalaci protekcionistických opatření americké vlády riziko poklesu, dopravní trh v EU se v následujících měsících bude i nadále vyznačovat převisem poptávky.

ZDROJ: TimoCom Soft- und Hardware GmbH

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!