Poněkud hořká belgická pralinka

16 března 2016, 18:09

Od 01.04.2016 zavádí Belgie nový systém výběru mýtného Viapass a vystoupí tak ze systému Eurovignette. Nejdůležitější změny jsou dvě: mýtné se drasticky zvýší a velmi zkomplikuje. Časy, kdy jste si mohli kliknutím myši nebo „jednoduše na čerpací stanici“ koupit eurovinětu za 8 euro na den a kdykoliv si ji mohli prodloužit, jsou v nenávratnu. Neporostou však jen ceny, nýbrž i počet silnic a vozidel, na které se mýtné bude vztahovat. Belgie je díky své poloze důležitou tranzitní zemí pro západní Evropu, nelze se tedy – ani jí, ani mýtnému – vyhnout.

Kdo nebude vědět, co a jak, přijde o čas a peníze
Nové belgické mýtné bude nyní kompletně účtováno elektronicky a v závislosti na počtu ujetých kilometrů pomocí palubní jednotky (On-Board-Unit – OBU), která musí být do 01.04.2016 instalována v každém vozidle podléhajícím výběru mýtného. Příslušnou OBU lze získat za kauci 135 euro u provozovatele internetových stránek Satellic.be nebo na servisních místech "Satellic Telematic Service-Point". Nezbytně nutný je k tomu doklad o celkové přípustné hmotnosti a emisní třídě registrovaného vozidla. Jedinou výjimkou jsou zákazníci UTA s multiboxem pro Španělsko, Francii a Portugalsko, kterým stačí registrovat multibox u UTA také pro Belgii. Mýtné bude účtováno pomocí mýtných bran, které budou plošně vybudovány. Brány však nebudou sloužit pouze k výběru mýtného, budou umět také měřit hmotnost, odstup a rychlost vozidel. Nový systém výběru mýtného s takzvanou EETS technologií je koncipován tak, že je možno jej ihned rozšířit také na osobní vozidla i na jiné země. Kdo nebude nová pravidla respektovat, bude v případě kontroly pokutován paušální částkou 1000 euro za každé porušení pravidel. Marcel Frings, mluvčí největší dopravní platformy v Evropě TimoCom, má zejména pro firmy s několika vozy užitečný tip: „Dopravní firmy by měly objednat palubní jednotky hromadně, nastavit je předem a nepřenechávat to řidičům na hranicích. Fronty na hranicích u těch několika málo servisních míst mohou být v dubnu docela dlouhé.“

Deset důležitých informací o novém belgickém mýtném systému Viapass
   1. Od 01.04.2016 budou všechny nákladní vozy s celkovou přípustnou hmotností nad 3,5 t na belgických dálnicích a celé řadě okresních silnic platit mýto. A to nehledě na to, zda se jedná o vozidlo využívané k soukromým nebo podnikatelským účelům.
   2. Všechny nákladní vozy, které podléhají platbě mýtného, musí být vybaveny funkční palubní jednotkou (On-Board-Unit – OBU) firmy Satellic, která zodpovídá za výběr mýtného.
   3. Palubní jednotky lze zakoupit na Satellic.be nebo na servisních místech za kauci 135 euro.
   4. OBU musí být registrována pro konkrétní vůz a není přenosná na jiná vozidla.
   5. Dopravním firmám doporučujeme objednat a instalovat palubní jednotky hromadně a předejít tak chybám a dlouhému čekání u několika málo automatů v servisních místech.
   6. Pro získání OBU na servisním místě je nutné, aby z Vašich dokladů k vozidlu vyplývala celková přípustná hmotnost a emisní třída nebo aby tyto informace byly prokázány identifikačním potvrzením od prodejce.
   7. Pokud budou s užitkovým vozidlem, které podléhá platbě mýtného, přepravovány také různé přívěsy nebo návěsy, musí být vždy zapsáno vozidlo s nejvyšší celkovou přípustnou hmotností a/nebo s nejvyšším počtem náprav. Ačkoliv je cenový rozdíl malý, pokuta za každou chybu činí vždy 1000 euro.
   8. Pokud se rozhodnete pořídit si OBU na servisním místě, pak nevolte možnost rychlé registrace. V tomto případě totiž neobdržíte doklad pro vrácení daně z přidané hodnoty.
   9. Výše mýta se liší dle regionu – Flandry, Valonsko a oblast Bruselu. V oblasti Bruselu činí cena za kilometr dokonce i pro nákladní vůz s Euro 6 více než 20 centů.
   10. Všechny nezbytné informace naleznete nejen u Viapass, nýbrž také ve čtyřech jazycích na Satellic.be nebo přímo na horké lince Satellic: 00800-72 83 55 42.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!