DB budou štíhlejší, rychlejší a více se zaměří na zákazníky

1 září 2015, 9:38

Společnost Deutsche Bahn (DB) spouští rozsáhlý restrukturalizační program, díky němuž bude lépe připravena na budoucnost. DB budou štíhlejší, rychlejší, efektivnější a zároveň ještě zintenzivní své zaměření na zákazníky.

„Štíhlejší management a firemní struktury nám spolu se zvýšeným zájmem o přání a potřeby zákazníků umožní se úspěšně vypořádat s neustále se měnícími výzvami v oblasti přepravy a logistiky,“ řekl generální ředitel společnosti DB Rüdiger Grube.

Reorganizační program tvořený šesti body schválila dozorčí rada akciové společnosti DB AG. Jedná se o tyto body:

  1. Počet členů představenstva společnosti se sníží z osmi na šest.
  2. Společnost DB Mobility Logistics AG, jež byla před několika lety založena s vizí možného vstupu na akciový trh, se sloučí s akciovou společností DB AG, holdingovou společností koncernu. Tento krok omezí zdvojování struktur, zjednoduší koordinaci a průběh schvalovacích procesů.
  3. Dojde k přerozdělení současné divize Technologie a životní prostředí. Sektory Technologie, Systémové technologie DB a Řízení kvality a bezpečnosti budou převedeny pod novou divizi Infrastruktura, služby a technologie, zatímco Nákup a IT (CIO) budou převedeny pod divizi Finance a controlling, Životní prostředí pak pod novou divizi Hospodářství, právo a shoda s předpisy. Odpovědnost za sekci Udržitelnost přejde na předsedu představenstva a generálního ředitele.
  4. Bude pozměněno rozdělení povinností v představenstvu. Jedním z klíčových aspektů této změny bude silnější provázání aktivit integrované železniční dopravy v Německu, než tomu bylo doposud. Společnost DB Schenker Rail nově přejde do divize Doprava a transport, kam již patří společnosti DB Long Distance, DB Regio a DB Sales.
  5. Servisní funkce a interní služby DB budou reorganizovány a sloučeny do tzv. Globálního centra služeb DB (DB Global Service Center) se zaměřením na transparentnost, úspornost a efektivnost.
  6. Společnosti DB Arriva a DB Schenker Logistics získají možnost případné částečné privatizace, která umožní posílení strategického rozvoje a financování dalšího růstu.

„Transformace bude zahájena 1. srpna. Ačkoliv jsme se rozhodli zmodernizovat struktury Deutsche Bahn, naším cílem i nadále zůstává realizování strategie DB2020,“ uvedl Rüdiger Grube.

Nově schválená opatření zahrnují dodatečné úspory na úrovni centrály koncernu ve výši 100 milionů eur oproti původnímu plánu. Přičtou-li se k těmto úsporám již dříve schválená opatření, dosáhne výše úspor hranice 700 milionů eur na úrovni samotné centrály koncernu do roku 2020. K opatřením zvyšujícím efektivitu a výkonnost patří i další zeštíhlení a zefektivnění činnosti správních orgánů společnosti a procesů výkaznictví, prověření portfolia nemovitostí, a také rozhodnutí, že každý ze členů představenstva bude disponovat pouze jednou kanceláří namísto dosavadních několika kanceláří na různých místech.

V dalším kroku bude třeba se zaměřit na činnosti na úrovni obchodních jednotek a využití dodatečného potenciálu synergií činností přesahujících jednotlivé obchodní jednotky. Tato opatření budou vypracována ve druhé polovině tohoto roku a představena dozorčí radě spolu se střednědobým plánem pro období do roku 2020 na zasedání, které proběhne 16. prosince 2015.

Během prezentace hospodářského výsledku za první pololetí roku 2015 Rüdiger Grube uvedl, že opakované stávky německého odborového svazu strojvůdců (GDL), k nimž docházelo po dobu několika měsíců, a nepřízeň počasí v podobě opakovaných silných bouří, měly na společnost Deutsche Bahn velmi negativní dopad.

„Stávky si vyžádaly extrémní trpělivost našich zákazníků, nezměrné úsilí, čas a energii našich zaměstnanců a společnost připravily o významné příjmy,“ uvedl Grube. „Negativní dopad stávek v letech 2014 a 2015 na tržby DB lze vyčíslit částkou přesahující 500 milionů eur,“ upřesnil.

Tržby společnosti vzrostly oproti stejnému období uplynulého roku o 1,3% (266 milionů eur) na 20 miliard eur. Za tento nárůst však částečně ovlivnily také pozitivní měnové účinky. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT – upravený) klesl o 18,2% (198 milionů eur) na 890 milionů eur.

„Kdyby nebylo stávek, které nás přišly na 252 milionů eur, byl by náš EBIT mírně nad úrovní předešlého roku. Navzdory tomuto zjištění zůstává faktem, že čelíme strukturálním výzvám, které jsme odhodláni řešit touto právě zaváděnou transformací,“ řekl Grube.

„S naším hospodářským výsledkem za první pololetí nemůžeme být spokojeni,“ konstatoval Richard Lutz, finanční ředitel společnosti. „Jsme však přesvědčeni, že nyní, po skončení stávek, budeme schopni dosáhnout celoročního zisku (před úroky a zdaněním) ve výši 2 miliard eur. Naším záměrem je využít tato již zavedená, ale i další připravovaná opatření, k získání prostředků pro kvalitní financování naplánovaných investic, růstu a digitalizační kampaně.“

Stávky a nepřízeň počasí znamenaly také to, že Osobní přeprava nebyla schopna nabídnout své služby v plánované míře. Počet cestujících využívajících DB klesl v prvním pololetí o 1,6% (o 16 milionů osob) na celkových 985 milionů. Pokles cestujících na dlouhé vzdálenosti byl méně výrazný (1,2%) než pokles v regionální a místní přepravě (2,8%).

DB Arriva
Úspěšnější hospodářský výsledek vykázala mezinárodní dceřiná společnost DB Arriva. V prvním pololetí tohoto roku vzrostl její celkový obrat o 165 milionů eur (7,5%) oproti stejnému období v roce minulém na úroveň téměř 2,4 miliardy eur. Počet osobokilometrů (osbkm) se zvýšil o 2,5% na 4,3 miliardy. Upravený Ebit se mírně snížil – o 3 miliony eur (2,9%) na hodnotu 101 milionů.

DB Schenker Rail
Stávky a nepřízeň počasí měly nepříznivý dopad také na nákladní železniční dopravu. Počet tunokilometrů (tkm) klesl v první pololetí roku 2015 o 6% z 52 miliard na 48,9 miliardy. Generální ředitel akciové společnosti DB Schenker Rail AG Alexander Hedderich 1. srpna 2015 odstoupil ze své funkce a opustil koncern DB.

DB Schenker Logistics
Logistika společnosti DB Schenker zaznamenala v prvním pololetí tohoto roku růst. Počet zásilek přepravených pozemní přepravou stoupl oproti stejnému období v roce minulém o 3,8%, letecká přeprava zaznamenala růst o 1,1% a smluvní logistika dokonce o 16,6%.

Funkci generálního ředitele akciové společnosti Schenker AG a předsedou představenstva DB Schenker Logistics obsadí 1. září 2015 Jochen Thewes, stávající ředitel společnosti DB Schenker pro region východní a jihovýchodní Asie. 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!