Road Control, nový SW a služby pro plánování dopravy

23 března 2015, 8:54

Position s. r. o., uvedla na trh software a služby Road Control pro plánování dopravy.

Road Control – plánování (optimalizace tras) poskytuje vysoce výkonné řešení výpočtu, jak nejlevněji obsloužit klienty nebo zvolená místa z centra či více center (depotů, servisních středisek) v určenou dobu a s definovaným vozovým parkem.

Road Control je ucelený systém technologií, softwaru a služeb, které řeší problematiku plánování dopravy a podpůrných mapových a lokalizačních služeb. Pro snadné použití poskytuje software a desktopové rozhraní s využitím výpočetní síly vzdáleného výpočtu v Cloudu. Umožňuje také rozsáhlé použití a integraci do stávajících systémů klienta formou webové služby.

Technologie Road Control je aktivně vyvíjena několik let a byla vytvořena s ohledem na tyto požadavky.

Klíčové vlastnosti Road Control:

– Definice vlastností vozidel (jejich typy, fixní náklady a náklady na ujetý km, jejich kapacita, požadavky na přestávky v řízení a další vlastnosti).

– Definice vlastností míst a požadavky na dodanou kapacitu, časová okna stanovená pro obsluhu a pro dobu obsluhy (např. délku vykládky či servisního zásahu), dále přiřazení konkrétního vozidla a míst a mnoho dalších vlastností.

– Vzdálený výpočet v Cloudu – Road Control je dostupný jako desktop software se silou vzdáleného výpočtu.

– Webová služba Road Control je určena pro integraci do aplikací a IT systémů partnerů nebo klientů.

– Road Control podporuje použití profilů vozidel (nákladní vozidla a jejich fyzické a legislativní parametry, jako například převoz nebezpečných látek) a bere ohled na omezení silniční sítě pro nákladní dopravu.

– Plánování probíhá s využitím detailní silniční a uliční sítě.

– Poskytuje podrobné a detailní mapy a funkce hledání. V mapě zobrazuje také vybraná omezení pro nákladní dopravu.

– Road Control je funkční na území Evropy a používá data pravidelně aktualizovaná v Cloudu.

– Zdarma 14dní demoverze, plně funkční po celém území Evropy a s podporou nákladních vozidel.

– Bez úvodního poplatku; měsíční cena je určována v závislosti na počtu vozidel.

Produkty Road Control:

– Software Road Control – nejjednodušší cesta k plánování:

– vzdálené výpočty v Cloudu,

– aktuální mapy s vyznačením,

– hledání adres,

– reverzní geocoding,

– podpora nákladní dopravy.

– Software Road Control Enterprise – pro vyšší komfort:

– volba lokálního nebo vzdáleného výpočtu,

– optimalizační a mapová data v lokální instalaci nebo přes internet,

– možnost importu dat z informačního systému,

– funkce Pomocník dispečera,

– multilicenční program, síťová instalace.

– Webová služba Road Control:

– programové rozhraní pro komunikaci s Road Control v Cloudu,

– geocoding je součástí webové služby Road Control,

– možnost počítání více úloh současně,

– výpočet v Cloudu nebo je možná dodávka celého řešení do vaší infrastruktury bez vazby na internet.

Technologie Road Control šetří peníze a čas – za cenu menší než je cena 1 l paliva pro vozidlo denně!

Demoverze Road Control

Road Control je možné vyzkoušet 14 dní zdarma.

www.roadcontrol.cz/zkusit-zdarma.html

Více informací naleznete na stránkách

www.roadcontrol.cz a www.roadcontrol.eu

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!