V červenci došlo ke zlepšení odebraných vzorků PHM

30 srpna 2017, 18:05

Česká obchodní inspekce zaznamenala v měsíci červenci výrazné zlepšení kvality odebraných vzorků pohonných hmot oproti měsíci červnu a to téměř o 2,5 %. Z 212 odebraných vzorků nevyhověly pouze dva, jednalo se o naftu.

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje kvalitu pohonných hmot na území České republiky podle zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot. Subjektem kontroly jsou čerpací stanice PHM na území České republiky.

Česká obchodní inspekce odebrala v červenci 212 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 odebrané a kontrolované vzorky, což představuje 0,9 % nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce zjistila, že oproti měsíci červnu došlo v měsíci červenci k výraznému zlepšení u odebraných vzorků automobilových benzinů z 7,4 % na 0,0 %. Zhoršení zaznamenala u vzorků motorové nafty z 0,8 % na 2,0 %. Vzorky směsného paliva SMN 30, FAME a Etanolu E 85 nebyly v měsíci červenci 2017 odebrány.

Inspektoři v celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků PHM v měsíci červenci 2017 oproti měsíci červnu 2017 zaznamenali zlepšení kvality z  3,3 % na 0,9 %, což je zlepšení téměř o 2,5 %.

Česká obchodní inspekce vydala v jednom případě opatření ve formě zákazu na 10.330,36 l motorové nafty v hodnotě 298.547,40 Kč.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.

Související články

Meziroční porovnání kvality PHM
Meziroční porovnání kvality PHM

Česká obchodní inspekce provedla porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí roku 2016 a 2017. Z výsledků sledování vyplývá, že se kvalita pohonných hmot v letošním 1. pololetí oproti stejnému období roku 2016 mírně zlepšila. Jedná se dokonce o historicky nejlepší výsledek za prvních šest měsíců každého roku od doby, kdy ČOI pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území […]

Kvalita odebraných vzorků PHM v červnu poklesla
Kvalita odebraných vzorků PHM v červnu poklesla

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci červnu na celém území České republiky kontrolu kvality pohonných hmot. Z 244 odebraných vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 7 vzorků benzinů a 1 vzorek nafty, což představuje 3,3% nevyhovujících vzorků.

Vývoj jakosti pohonných hmot za posledních 15 let
Vývoj jakosti pohonných hmot za posledních 15 let

Česká obchodní inspekce od roku 2001 pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků bylo zjištěno právě v prvních pěti letech, kdy ČOI začala kontroly provádět. V roce 2001 bylo celkem 13,5 % nevyhovujících vzorků za celé období sledování jakosti. Rekordní nejnižší zjištění pak bylo v roce 2016 (1,1%). 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!