Kvalita odebraných vzorků PHM v červnu poklesla

31 července 2017, 13:14

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci červnu na celém území České republiky kontrolu kvality pohonných hmot. Z 244 odebraných vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 7 vzorků benzinů a 1 vzorek nafty, což představuje 3,3% nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce zaznamenala, v porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci červnu 2017 oproti měsíci květnu 2017, zhoršení z 0,5% na 3,3%.

 

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci červnu odebráno a kontrolováno celkem 94 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu, 7 vzorků nesplnilo jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly shodně v jakostním parametru „Tlak par“. Naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru se pohybovaly v rozmezí 63,8 – 81,4 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228 (2013) – Motorová paliva – Automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

Inspektoři v měsíci červnu odebrali a kontrolovali celkem 120 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 48,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 (2014) – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 120 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl kontrolován u 94 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce, v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, uložila v sedmi případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 8.567,00 l motorové nafty v hodnotě 237.305,90 Kč, 20.077,00 l automobilového benzinu BA 95 Super v hodnotě 627.365,90 Kč a 5.831,42 l BA 91 Normal v hodnotě 173.527,03 Kč.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!