AutoSAP představil vizi českého autoprůmyslu

14 dubna 2013, 9:22

Tým odborníků ze Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) představil vizi vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Stalo se tak u příležitosti ukončení projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“. Byly prezentovány dva základní dokumenty zpracované v rámci projektu – „Strategická výzkumná agenda“ a „Implementační akční plán“.

Vedoucím projektu byl Ing. Vladimír Volák, člen představenstva AutoSAP a ředitel společnosti Ricardo Prague. K důvodům vzniku projektu řekl: „Pro Českou republiku je automobilový průmysl klíčovým odvětvím. Vytváříme pětinu průmyslové výroby a exportu ČR. V loňském roce jsme vyrobili 1,2 miliónu silničních vozidel a máme špičkové dodavatele. To nás řadí k vysoce respektovaným globálním hráčům. Aby byl český automobilový průmysl konkurenceschopný i v budoucnu, rozhodli jsme se zpracovat vizi i konkrétní oblasti, na něž by se měl náš autoprůmysl v následujících letech soustředit.“

Proto AutoSAP v roce 2009 předložil na MPO ČR projekt s názvem Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (TP VUM). Projekt byl schválen a realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace s podporou EU a spolufinancováním AutoSAP. Odborným garantem byl Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. z ČVUT Praha. Do prací na projektu byli zapojeni nejlepší experti na jednotlivé oblasti vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Výsledkem práce týmu jsou dva dokumenty s názvem „Strategická výzkumná agenda“ a „Implementační akční plán“.

Jejich prezentaci provedl Prof. Macek, který připomněl: „Vynikající pozici automobilového průmyslu v ČR udržíme jen tehdy, když udržíme krok se světovým výzkumem a vývojem a zároveň dokážeme jejich výsledky skutečně realizovat. Jsou to spojité nádoby. Ve Strategické výzkumné agendě jsme proto specifikovali, jaké jsou trendy budoucího vývoje automobilu, respektive udržitelné mobility využívající automobilů. Implementační akční plán už přináší konkrétní úkoly pro automobilový výzkum a vývoj v České republice.“

Prezentací dokumentů projekt TP VUM zcela nekončí. V následujících třech letech bude sledována tzv. udržitelnost projektu, tedy to, jak jsou jeho výsledky aplikovány a využity firmami automobilového průmyslu, eventuálně i dalšími odvětvími národního hospodářství a státní správy.

Další informace o projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (včetně „Strategické výzkumné agendy“ a „Implementačního akčního plánu“ v Cz a En) naleznete na internetových stránkách TP VUM – http://www.tp-vum.cz.

Tisková informace TP VUM

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!