Několik poznámek a postřehů k webové stránce JCI (VARTA) s “kalkulačkou” úspor

31 ledna 2013, 21:38

JCI, výrobce baterií značky Varta, prezentuje na svých internetových stránkách http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/calculate-your-savings/ kalkulačku finančních úspor provozovatelů kamiónů při použití bezúdržbových nákladních baterií. Vzhledem k faktu, že na stránce je zároveň výzva na kontaktování prodejců značky Varta pro další informace, podle mého názoru se jedná o ne zcela férovou záležitost.

Že je informace kterou z “kalkulačky” může laik čerpat minimálně zavádějící, ne-li klamavá, je jednoduše prokazatelné a důvody uvedu v následujícím textu. Nejprve se ale podívejme detailněji na pojem bezúdržbové baterie:

Definice pojmu „bezúdržbová“ baterie (Maintenance-Free)
Označení pro baterie s velmi nízkou spotřebou vody (EN 50342-1). To znamená, že v normálních aplikacích, v mírném klimatickém pásmu, baterie nevyžaduje doplňování elektrolytu.

Nikde na stránce s kalkulačkou není ani zmínka, že se jedná pouze o absenci doplňování elektrolytu a ostatní provozní údržbu baterie je nadále nutné provádět. Většina údržbových baterií na trhu dnes splňuje označení baterií se sníženou údržbou:

Definice pojmu „se sníženou údržbou“ (Low Maintenance)
Baterie se sníženou údržbou (Low Maintenance) v normálních aplikacích, v mírném klimatickém pásmu vyžaduje doplňování elektrolytu jen v ročních intervalech.

Nyní se ve zkratce podívejme na základní úkony provozní údržby startovací baterie:

Údržba baterie v automobilových aplikacích
– Kontroly provádějte v doporučených servisních intervalech vozidla a výrobce baterie.
– Zkontrolujte úroveň elektrolytu a doplňte vodou, bude-li to nutné.
– Zkontrolujte, zda je baterie čistá a suchá a zda nejsou ucpané větrací otvory.
– Zkontrolujte spojení kabelů s baterií, zda nejsou svorky zkorodované a zkontrolujte integritu spojení baterie s vozidlem.
– Udržujte baterie stále v nabitém stavu

Z výše uvedeného vyplývá závěr, že ať je baterie bezúdržbová či nikoli, provozní údržbu baterií musí provozovatel vozidla provádět téměř shodnou. Jediný úkon, který nemusí dělat, je kontrola a doplnění elektrolytu baterie. Ostatní úkony je nutné provádět pravidelně i u bezúdržbové baterie pokud se chce provozovatel vyvarovat následným možným problémům. Je obecně známo jak jsou baterie v aplikacích nákladních vozidel znečištěné od odstřikující vody, bláta, tuku (pokud jsou uloženy za zadní nápravou kamionu) atd. Takto znečištěná baterie podléhá vysokému samovybíjení způsobenému přechodovým můstkem na znečištěném povrchu. Na obrázku je vidět, že u takové baterie lze na povrchu plastové skříně naměřit napětí několika voltů.

Stejně tak je potřeba v pravidelných intervalech kontrolovat integritu uchycení baterií k vozidlu. Uvolněním baterie dojde k namáhání baterie vibracemi, může dojít k proražení skříně a úniku elektrolytu, v horším případě i porušení izolace připojovacích kabelů a zkratu s následkem výbuchu baterie či požáru.

Dalším častým problémem, byť málo akcentovaným, jsou případy nevyrovnaného nabíjení baterií v 24V soustavě. Dochází k němu z důvodu efektu rozvrstvení kyseliny v elektrolytu, či vytvoření přechodových odporů na propojovacích kabelech a svorkách baterií. Řešením je instalace ekvalizéru – kompenzátoru nabíjení baterií, nebo alespoň provádění vyrovnávacího nabíjení baterií mimo vozidlo (jednotlivě jako 12V jednotky) cca vždy po dvou měsících provozu.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že vypočítané potenciální úspory na “kalkulačce” uváděné na webových stránkách VARTY jsou skutečně jen potencionální, ale spíše si dovolím říci nepravdivé a zavádějící. A to i z důvodu přednastavených hodnot, které ne všichni dokáží seriózně posoudit, případně reálně upravit. U laika na problematiku baterií může “kalkulačka” vzbudit dojem, že se o bezúdržbovou baterii v provozu nemusí vůbec starat. Pokud na základě takového závěru koupí bezúdržbové baterie a pravidelnou údržbu a kontroly těchto baterií přestane provádět, potom místo slibovaných úspor bude spíše sčítat vzniklé ekonomické ztráty na zkrácené životnosti baterií a případných dalších škodách. A pokud přistoupíme na možnou argumentaci tvůrce “kalkulačky”, že se nejedná o úplné vyloučení údržby baterií, ale jen o úsporu 17,5 minut (přednastavená hodnota od autora) potřebných na kontrolu a doplnění elektrolytu u dvou baterií, potom mám lepší řešení. Propusťte pracovníka provádějícího u Vás údržbu baterií a najděte si někoho kdo skutečně pracuje. V naprosté většině případů lze doplnit elektrolyt u baterií za řádově kratší doby. Navíc na trhu je převážná většina značkových baterií “se sníženou údržbou”, u kterých budete doplňovat elektrolyt v běžných provozních podmínkách pravděpodobně jen jednou ročně nebo s ještě menší frekvencí.

Bezúdržbové baterie pro nákladní dopravu již vyrábí mnoho výrobců, ale ještě jsem se nesetkal s tak agresivní argumentací proč si koupit právě bezúdržbové baterie. Ale podívejme se na obě stránky bezúdržbové baterie. Většina výrobců řeší snížení spotřeby vody u těchto baterií přechodem na “vápníkovou technologii”. Její výhodou není jen menší spotřeba vody, ale také vyšší výkon baterie atd. Pro výrobce to znamená také nižší výrobní cenu některých komponent baterie. Naopak, “vápníková technologie” baterie je méně odolná v provozu cyklického namáhání. To může být problém právě v kamionové dopravě, kde jsou dnes baterie podrobeny snad nejtvrdším provozním podmínkám.

Na závěr mi dovolte ještě jednu moji domněnku a trochu rýpnutí. Celá stránka s kalkulačkou úspor je podle mého názoru chytrý marketingový tah, jak nalákat návštěvníka stránek do náruče prodejce baterií VARTA, na můj vkus ale “americky” agresivní. Od světového lídra na trhu se startovacími bateriemi a výrobce kvalitních značkových baterií bych očekával serióznější informaci. Ale taková je dnešní doba. Na druhou stranu je potřeba dodat v rámci objektivity, že při koupi baterie VARTA získáváte skutečně deklarované hodnoty které jsou na baterii výrobcem uvedeny, a to je potřeba ocenit dvakrát. Stále častěji tomu tak v jiných případech není.

Jiří Gabriel
prodejce baterií s více než dvacetiletou praxí

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!