První registrace nových nákladních vozidel a autobusů v zemích EU a EFTA za 1. pololetí 2011

28 července 2011, 0:00

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) zveřejnilo 26.7.2011 údaje o prvních registracích nových užitkových vozidel za 1. pololetí roku 2011 v zemích EU27 a EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko).

V zemích EU27 + EFTA bylo celkově za 1. pololetí 2011 poprvé zaregistrováno celkem 1 038 927 ks nových užitkových vozidel, což je o 13,65 % více než ve stejném období roku 2010. Z uvedeného počtu bylo:

– 857 937 ks malých užitkových vozidel (LCVs do 3,5 t celkové hmotnosti), v této kategorii byl podchycen nárůst o 9,74 %.

U malých užitkových vozidel (LCVs) byl pokles prvních registrací oproti 1. pololetí 2010 zaznamenán v Řecku (-45,87 %), na Slovensku (-30,85 %), v Portugalsku (-21,12 %), v Bulharsku (-14,10 %), dále pak ve Španělsku (-13,27 %) a v Itálii (-0,83%). 

– 163 932 ks užitkových vozidel (CVs o celkové hmotnosti nad 3,5 t), nárůst v této kategorii činil 42,96 %; z uvedeného počtu mělo 123 158 ks vozidel celkovou hmotnost nad 16 t (to je nárůst o 55,01 %).

V kategorii užitkových (nákladních) vozidel (CVs) byl zaznamenán pozitivní vývoj. K poklesu prvních registrací došlo pouze v Řecku (- 61,94 %). 

– 17 058 ks autobusů o celkové hmotnosti nad 3,5 t, což představuje meziroční pokles o 3,47 %.

V prodejích autobusů došlo ve většině zemí EU+EFTA k poklesu. Nárůst prvních registrací v porovnání 1. pololetí 2011 a 2010 byl podchycen pouze v 9 zemích (ČR, Německo, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Španělsko, Švédsko a Island).

První registrace (prodeje) nových užitkových vozidel jako celku (tedy v souhrnu za všechny kategorie) jsou zřejmě do značné míry barometrem vývoje ekonomik v jednotlivých zemích. Z údajů ACEA vyplývá, že k meziročnímu poklesu došlo totiž pouze v Řecku (-47,52 %), v Portugalsku (-18,59 %) a ve Španělsku (-8,42 %), ale kupodivu též na Slovensku (- 7,20 %). K pouze mírnému nárůstu (jen o 0,95 %) došlo v Itálii. Jednotlivé země podrobněji viz přiložené tabulky.

autosap.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!