Trh užitkových vozidel v Evropě v 1. pololetí 2013

31 července 2013, 19:10

Z údajů o prvních registracích nových vozidel za 1. pololetí 2013, zveřejněných evropskou asociací výrobců automobilů ACEA, vyplývá, že negativní trend ve vývoji registrací nových užitkových vozidel a autobusů v zemích EU27 a EFTA se v podstatě nemění.

I. UŽITKOVÁ VOZIDLA a AUTOBUSY CELKEM (Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)
Celkově bylo v zemích EU27 + EFTA za leden až červen 2013 poprvé zaregistrováno 868.986 ks užitkových vozidel a autobusů, což je o 6,81% méně než za stejné období roku 2012. Počet poprvé registrovaných nových užitkových vozidel byl ve sledovaném období nižší než v krizovém roce 2009.

II. LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV – kat. N1)
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2012 (za 1. až 6. měsíc) zaznamenán v souhrnu pokles prvních registrací o 5,82% (to je o 44.246 ks méně). K poklesu došlo především na největších trzích s výjimkou trhu Velké Británie a Belgie.

III. UŽITKOVÁ VOZIDLA nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV – kat. N2, N3)
Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za leden až červen 2013 v zemích EU27 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 137.706 ks, což je o 11,39% méně než za stejné období roku 2012. Z uvedeného počtu vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 103.860 ks (75,42%) o celkové hmotnosti větší než 16 tun, meziroční pokles registrací činil u těchto vozidel 11,17% (údaj za země EU27 + EFTA). K poklesu prvních registrací došlo na většině trhů, český trh je v Evropě na 9. místě a je jedním z 6 trhů, kde došlo k nárůstu (mimo ČR to bylo ještě Polsko, Irsko, Estonsko, Řecko a Island – mimo Polska se však jedná o malé trhy).

IV. AUTOBUSY (Buses – MBC+HBC > 3,5t – kat. M2 a M3)
První registrace nových autobusů se v zemích EU27 a EFTA oproti stejnému období roku 2012 snížily o 8,88%, přičemž v zemích EU27 došlo k poklesu o 8,10%. Z 8 největších trhů byl zaznamenán růst pouze na francouzském trhu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!