Trh užitkových vozidel v Evropě je na nižší úrovni než v letech ekonomické recese 2009 a 2010

10 července 2013, 11:19

Z údajů ACEA o prvních registracích nových vozidel za leden až květen 2013 vyplývá, že negativní trend ve vývoji registrací nových užitkových vozidel a autobusů v zemích EU27 a EFTA se nemění. K poklesu došlo u všech kategorií motorových vozidel.

I. UŽITKOVÁ VOZIDLA a AUTOBUSY CELKEM (Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)
Celkově bylo v zemích EU27 + EFTA za leden až květen 2013 poprvé zaregistrováno 711 986 ks užitkových vozidel a autobusů, což je o 7,29 % méně než za stejné období roku 2012. Jedná se o nejnižší prodeje ve sledovaném období.

II. LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV)
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2012 (za 1. až 5. měsíc) zaznamenán v souhrnu pokles prvních registrací o 6,19 % (to je o 38 681 ks). K poklesu došlo především na všech největších trzích s výjimkou trhu Velké Británie a Belgie.

III. UŽITKOVÁ VOZIDLA nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t – Trucks)
Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za leden až květen 2013 v zemích EU27 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 113.137 ks, což je o 12,49% méně než za stejné období roku 2012. Z uvedeného počtu vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 85.220 ks (75,32%) o celkové hmotnosti větší než 16 tun, meziroční pokles registrací činil u těchto vozidel 12,30% (údaj za země EU27 + EFTA).

K poklesu prvních registrací došlo na většině trhů, český trh je v Evropě na 9. místě a je jedním z 5 trhů, kde došlo k nárůstu (mimo ČR to bylo ještě Maďarsko, Irsko, Estonsko a Island – jedná se však o menší trhy).

IV. AUTOBUSY (Buses – MBC+HBC > 3,5t)
První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA se oproti stejnému období roku 2012 snížily o 8,23 %, přičemž v zemích EU27 došlo k poklesu o 6,86 %. Z 8 největších trhů byl zaznamenán pokles na šesti, k růstu došlo na trhu Francie a Rumunska. Česká republika se řadí též mezi země s nárůstem prvních registrací nových autobusů.

Tisková zpráva Auto SAP

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!