Registrace užitkových vozidel: -34,5 % během čtyř měsíců roku 2020; -67 % v dubnu

, 27 května 2020, 10:50

V dubnu 2020 se registrace užitkových vozidel v Evropské unii snížila o 67 %,  a to hlavně kvůli uzavření velké části Evropy. Pandemie COVID-19 ovlivnila všech 27 trhů EU a každý segment.

Registrace užitkových vozidel 2020

Nová užitková vozidla celkem

Největší ztráty zaznamenaly v dubnu Španělsko (-87,8 %), Itálie (-85,5 %) a Francie (-82,4 %), protože patřily také mezi země s nejrestriktivnějšími opatřeními.

Ve čtyřech měsících roku se poptávka EU po nových užitkových vozidlech snížila o 34,5 %, což bylo do značné míry způsobeno dopadem koronaviru v březnu a dubnu. Čtyři hlavní trhy v tomto regionu zatím letos zaznamenaly dvojciferný procentní pokles: Španělsko (-46,6 %), Francie (-41,6 %), Itálie (-41,4 %) a Německo (-22,5 %).

Nová lehká užitková vozidla do 3,5 t

Výsledky z dubna ukázaly prudký pokles registrací lehkých užitkových vozidel v celé EU. Poptávka po nových dodávkách klesla o 69,6 % na 46.264 kusů, což je méně než třetina z počtu prodaných dodávek v dubnu 2019. Minulý měsíc bylo na všech trzích EU zaznamenáno dvojciferné snížení. Největší pokles registrací dodávek zaznamenalo Španělsko (-91,0 %) a Itálie (-89,9 %).

Od ledna do dubna se poptávka po dodávkách v Evropské unii snížila o 35,1 %. Registrace lehkých užitkových vozidel se ve Španělsku téměř snížila na polovinu (-49,1 %), v Itálii (-44,5 %) a ve Francii (-42,2 %). Na největších trzích v tomto roce zaznamenalo Německo zatím nejméně výrazný pokles (-21,2 %).

Nová těžká užitková vozidla nad 16 t

Během čtvrtého měsíce roku 2020 došlo u těžkých nákladních vozidel o 58,5 % registrací méně, což znamenalo desátý měsíc po sobě jdoucí pokles v EU. Středoevropské země byly minulý měsíc vážně zasaženy (-71,2 %) opatřeními proti viru – včetně Polska (-71,7 %), což je tradičně jeden z hlavních trhů tohoto typu vozidel v regionu. Při pohledu na hlavní západoevropské trhy zaznamenalo v dubnu největší pokles Francie (-72,3 %).

V roce 2020 bylo v celé Evropské unii registrováno 64.456 těžkých nákladních vozidel, což je o 35,4 % méně než v předchozím roce. Poptávka klesla ve Francii o 39,8 %, následuje Německem (-30,8 %), Itálie (-25,7 %) a Španělsko (-23,6 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla nad 3,5 t

V dubnu 2020 vykazovaly registrace středních a těžkých užitkových vozidel v EU podobný trend jako v segmentu těžkých nákladních vozidel. Poptávka po nákladních vozech klesla o 54,8 % ve srovnání s dubnem 2019, což představuje celkem 14.112 jednotek. S výjimkou Řecka zaznamenal minulý měsíc každý z 27 trhů EU významné ztráty: Francie (-72,5 %), Itálie (-61,7 %), Španělsko (-49,9 %) a Německo (-39,3 %).

Do roku 2020 zaznamenala Evropská unie 79.954 registrací nových nákladních vozidel, což je o 33,0 % méně než v loňském roce. Největší procento zaznamenalo Francie (-39,2 %), následovalo Německo (-27,3 %), Itálie (-26,0 %) a Španělsko (-22,7 %).

Nové střední a těžké autobusy a autobusy nad 3,5 t

Minulý měsíc poptávka po nových autobusech a autokarech v EU klesla o 66,8 % na 993 registrovaných kusů. S výjimkou Maďarska, Švédska a Lotyšska zaznamenaly všechny trhy v regionu v dubnu výrazný pokles, zejména Španělsko (-81,6 %).

Od ledna do dubna se registrace autobusů a autokarů snížily o 20,1 %, přičemž v celé Evropské unii bylo prodáno celkem 8.551 vozidel. Celková poptávka zůstala v Itálii kladná (+ 1,4 %), zatímco Francie (-8,6 %) a Německo (-6,7 %) zaznamenala mírný pokles. Naproti tomu nové registrace ve Španělsku doposud v roce 2020 klesly téměř o polovinu (-48,0 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!