Pokles na trhu užitkových vozidel v Evropě se prohlubuje

29 října 2012, 0:00

Z údajů o prvních registracích nových užitkových vozidel za uplynulá tři čtvrtletí roku 2012 vyplývá, že pokles registrací se v zemích EU27 a EFTA dále prohloubil. U registrací nových autobusů je stále zaznamenáván růst, jeho dynamika se však snížila.

I. UŽITKOVÁ VOZIDLA a AUTOBUSY CELKEM (Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)

Celkově bylo v zemích EU27 + EFTA za leden až září 2012 poprvé zaregistrováno 1.338.575 ks užitkových vozidel a autobusů, což je o 10,26% méně než za stejné období roku 2011.

V zemích eurozóny, které tvoří 68,56% evropského trhu všech užitkových vozidel a autobusů, došlo poklesu registrací o 13,32%, ve zbývajících evropských zemích (včetně zemí EFTA) byl v souhrnu podchycen pokles jen o 2,75%.

Oproti výsledkům za 1. pololetí 2012 došlo v průběhu 3. čtvrtletí k nevýznamnému zlepšení u lehkých užitkových vozidel (pokles registrací v kumulaci za leden až září činil -11,19% oproti -11,64% za 1. pololetí). Naopak u užitkových vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti se v tomto porovnání pokles prvních registrací dále prohloubil (na -7,00% oproti -5,19% za 1. pololetí) a u autobusů se růst snížil z +7,19% (za 1. pololetí) na +4,00% (za 1. až 3. čtvrtletí).


II. LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV)

V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2011 (za 1. až 3. čtvrtletí) zaznamenán v souhrnu pokles prvních registrací o 11,19%. K poklesu došlo na všech nejvýznamnějších trzích s výjimkou trhu Nizozemska.


III. UŽITKOVÁ VOZIDLA nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t – Trucks)

Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za leden až září 2012 v zemích EU27 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 224.692 ks, což je o 7,00% méně než za stejné období roku 2011.

Z uvedeného počtu vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 167.630 ks (74,60%) o celkové hmotnosti větší než 16 tun, meziroční pokles registrací zde činil 7,30% (údaj za země EU27 + EFTA).

K poklesu prvních registrací došlo též na všech největších trzích s výjimkou trhu Velké Británie.


IV. AUTOBUSY (Buses – MBC+HBC > 3,5t)

První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA se oproti stejnému období roku 2011 zvýšily o 4,00%, přičemž v zemích EU27 došlo ke zvýšení o 3,73%. Z 8 největších trhů byl zaznamenán pokles na pěti, k růstu došlo na trhu Velké Británie, Německa a Norska.

Tisková zpráva Auto SAP

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!