Celková výroba vozidel v ČR se meziročně zvýšila

20 dubna 2015, 19:50

V České republice bylo za 1. čtvrtletí 2015 vyrobeno celkem 349.267 ks silničních vozidel, z toho 344.060 ks motorových a 5.207 přípojných.

AUTOBUSY (BUS)

Za 1. čtvrtletí 2015 bylo v ČR vyrobeno 999 autobusů (BUS), což oproti stejnému období roku 2014 představuje nárůst výroby o 34,27%. Hlavními výrobci jsou firmy IVECO Czech Republic (podíl na celkové produkci 82,88%) a SOR Libchavy (podíl 16,22%). K růstu produkce došlo u obou těchto výrobců.

výroba BUS za 1. Q

2011

2012

2013

2014

2015

počet ks

638

622

568

744

999

nárůst (-pokles)

39,00 %

-2,51 %

-8,68 %       

30,99 %

34,27 %

Tuzemský prodej v ČR vyráběných autobusů vzrostl o 43,97% a vývoz se zvýšil o 31,07%.

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (NA)

výroba NA za 1. Q

2011

2012

2013 **/

2014

2015

počet ks

283

355

157

154

201

nárůst (-pokles)

-6,29 %

25,44 %

-55,77 %       

-1,91 %

30,52 %

Výrobu nákladních vozidel v ČR realizuje nyní pouze firma TATRA TRUCKS, která za 1. čtvrtletí 2015 vyrobila 201 ks nákladních vozidel (NA). Zvýšení výroby oproti stejnému období roku 2014 představuje nárůst o 30,52%.

Vývoz nákladních automobilů značky TATRA se oproti stejnému období roku 2014 zvýšil o 21,37% a domácí prodeje dokonce o 64,29%.

PŘÍPOJNÁ VOZIDLA

Přívěsů a návěsů všech kategorií („O“) bylo za dané období vyrobeno 5.207 ks, což je o 15,02% méně než v minulém roce. Produkce velkých přípojných vozidel (přívěsy a návěsy kat. O3 a O4) činila 411 ks (+ 4,85%), na níž se podílely firmy PANAV (podíl 23,84%) a SCHWARZMÜLLER (podíl 72,16%). Přípojných vozidel kat. O1 a O2 bylo vyrobeno 4.796 ks, což představuje pokles o 16,37%.

výroba „O“ za 1. Q

2011

2012

2013

2014

2015

    počet ks

5 951

5 081

5 082

6 127

5 207

      z toho: kat. O1 a O2

5 683

4 715

4 738

5 735

4 796

O3 a O4

   268

   366

  344

    392

411

nárůst (-pokles)

34,82 %

-14,62 %

  0,02 %   

20,56 %

-15,02 %

      z toho: kat. O1 a O2

33,40 %

-17,03 %

   0,49 %

21,04 %

-16,37 %

O3 a O4

174,03 %

36,57 %

  -6,01 %

13,95 %

4,85 %

                             

Martin Jahn, prezident AutoSAP, k uvedeným výsledkům dodává: „Při porovnání údajů za 1. čtvrtletí byl oproti roku 2014, což byl zatím rekordní rok ve výrobě silničních vozidel v ČR, zaznamenán nárůst produkce o 5,31 %“.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!