Nová modelová řada Renault Trucks – 7 let, 500 vozidel a 10 miliónů kilometrů testů kvality

17 května 2013, 12:50

S cílem zajistit pro své zákazníky co nejvyšší úroveň spolehlivosti se společnost Renault Trucks rozhodla podrobit vozidla své nové řady těm nejnáročnějším a nejpřísnějším testům kvality ve své historii. Vývoj nových vozidel byl realizován prostřednictvím počítačových simulací nejnovější generace, zkušebních stavů, testů na zkušebních okruzích a poté v reálných podmínkách provozu u padesáti zákazníků. Tito zákazníci byli do vývoje vozidel zapojeni od definování specifikací až po jejich finální testy v reálných podmínkách provozu.

Spolehlivost není samozřejmostí. Lze jí dosáhnout teprve po mnoha hodinách výzkumu a testů. Přestože veřejnost se s novou modelovou řadou Renault Trucks seznámí až v červnu, pro týmy výrobce pracující na ověřování kvality je nová řada vozidel již řadu let tím hlavním úkolem, kterému věnují své dny a někdy i noci.

První prototypy budoucí řady vozidel vyjely v roce 2008. „Tyto první prototypy byly definovány, testovány a upravovány ve spolupráci s našimi zákazníky a partnery, kteří byli do procesu zapojeni již ve fázi určování specifikací“, vysvětluje Thierry Hours, viceprezident zodpovědný za modernizaci stavební a dálkové řady Renault Trucks. « „Dialog se zákazníky a jízdy prvních prototypů nám umožnily ověřit si naše rozhodnutí“, upřesňuje, „a to nejen v otázkách rozměrů kabiny a výbavy vozidla, ale rovněž v oblasti technologických řešení motorů a podvozků, jakož i ve věci požadovaných celkových výkonů vozidel.“

Součástí této první fáze vývoje je rovněž počítačová simulace. Umožňuje provádět výpočty týkající se souboru komponent vozidla v závislosti na opotřebení, jaké na něm vznikne během jeho provozu v reálných podmínkách, ale také v extrémních situacích. Tyto nástroje umožňují v souladu s nejlepšími standardy světa automobilů posunout hranice běžné simulace a testovat celý soubor specifikací. « „V případě kabin jsme například vůbec nemuseli vyrábět prototypové nástroje pro kabiny, díky simulacím jsme mohli přejít rovnou k předsériové výrobě.“

Všechny informace nasbírané pomocí simulace a díky prototypovým jízdám byly využity ve vývojových dílnách společnosti Renault Trucks a rovněž pro potřeby dodavatelů a zaměstnanců v továrnách zahajujících vývoj výrobních postupů s cílem zajistit kvalitu produktu. « „Pro potřeby vývoje nové řady jsme přikročili k simultánnímu inženýringu, což jsme nikdy předtím nedělali“, vysvětluje Thierry Hours, „všechna dotčená oddělení společnosti od designu až po poprodejní služby pracovala od začátku až do konce společně.“

Krok za krokem jsme definovali každou z 6.500 součástí tvořících nákladní vozidlo. Následovala fáze nákresů a koncipování. V této fázi se ujišťujeme, že vozidla odpovídají funkci, pro kterou byla vyvinuta, že splňují nároky na kvalitu a že zvládáme způsob jejich výroby. Jakmile je koncepce potvrzena, začínáme s navrhováním a výrobou nástrojů sloužících pro její realizaci. Teprve nyní může být zahájena předsériová výroba. « „Všechny etapy mají zásadní význam“, zdůrazňuje Thierry Hours, „jsou podmínkou budoucí spolehlivosti vozidla na silnici, ale i úspěšného zvládnutí výrobních postupů v továrnách. Proto jsme při procesu ověřování tak nekompromisní.“

V roce 2010 opustila továrnu v Bourg-en-Bresse první kompletní vozidla konstruovaná z předsériových dílů. Ta byla podrobena různým typům testů. « „Naše metody procházejí neustálým vývojem“, rozebírá Thierry Hours,„s cílem maximálně se přiblížit požadavkům našich zákazníků jsme se s nimi pravidelně setkávali před jízdními zkouškami, abychom se seznámili s jejich způsobem využití vozidel, porozuměli mu a mohli tak definovat naše zkoušky a testy způsobem co nejvíce odpovídajícím realitě. „Testy byly obvykle prováděny ve zkušebním centru v La Valbonne a na zkušebních stavech ve vývojových dílnách.

Jedná se především o testy odolnosti prováděné na okruhu. „Během dvaceti týdnů vystavíme vozidla ekvivalentnímu zatížení jako za celou dobu provozu běžného vozidla“, vypráví Thierry Hours. Vozidla jsou testována ve zkušebním centru společnosti Renault Trucks v La Valbonne. Část jízd se provádí při rychlosti 90 km/h na rychlostním okruhu, další pak na zkušebních dráhách, čímž jsou simulovány extrémní podmínky vyvolávající silné deformace podvozku a kabiny. Cílem těchto testů je ověřit prostřednictvím extrémních podmínek použitelnost vozidla za všech okolností. Dojde-li k poruše součástí, jsou tyto prvky inženýry analyzovány, okamžitě modifikovány a znovu testovány za účelem dosažení optimální konečné kvality.

Testy spolehlivosti umožňují podrobit každý prvek vozidla způsobu používání dle konkrétního zákazníka.  Podvozek, pneumatické a elektrické obvody a kabina jsou na zkušebních stavech namáhány kroucením a vibracemi. Motory jsou na zkušebních stavech podrobovány dlouhým hodinám zátěžových testů simulujících všechny situace použití motoru na silnici. Nezapomněli jsme ani na život na palubě vozidla – další testy ověřují otevírání a zavírání dveří nebo mřížky chladiče.

Soustava elektronických komponent je testována na speciálně navrženém zkušebním zařízení simulujícím všechny elektronické funkce na palubě vozidla, ale taktéž na podvozku a v motoru.

Vývoj kabiny probíhá nepřetržitě. I kabina je testována na zvláštních zkušebních stavech. Pomocí systému válců je kabina podrobena extrémním silám s cílem ověřit její pevnost, schopnost pohlcení nárazu, chování na silnici a v náročných podmínkách a v neposlední řadě i její životnost. Společnost Renault Trucks navíc provádí zkoušky ve velkém aerodynamickém tunelu. Tyto zkoušky umožňují optimalizovat aerodynamiku a přepracovat některé díly za účelem dosažení lepšího obtékání vzduchu kolem vozu a tím i nižší spotřeby paliva.

Tyto testy na zkušebních stavech představují více než pět milionů hodin ověřování všech součástí vozidla: podvozku, kabiny, motorů, převodovek a elektronických komponent. Všechny funkce jsou ověřovány a operace tisíckrát opakovány s cílem zajistit správné fungování a spolehlivost všech součástí.

Současně s tím nová vozidla vyjíždějí na běžné silnice za účelem testování v reálných podmínkách provozu, během něhož jsou ověřovány jejich vlastnosti, jako je například spotřeba paliva, komfort, jízdní vlastnosti, tlumení hluku a vibrací, ale rovněž podmínky života za volantem ve dne i v noci. Celkem je pro zajištění kvality, výkonnosti produktu a jeho spolehlivosti měřeno třicet dva ukazatelů.

Společnost Renault Trucks rovněž provedla řadu sérií testů v extrémních podmínkách při nízkých a vysokých teplotách. Testy při nízkých teplotách probíhaly po tři zimy v Laponsku, kde teplota běžně klesá až na -40°C. Testy při vysokých teplotách byly prováděny po tři léta na jihu Španělska nebo v Ománu, kde teplota běžně dosahuje hodnoty 45°C a při plném vyjasnění až 60°C. « „V průběhu těchto testů byly našimi zkušebními týmy ověřovány všechny přednosti kamionů: jejich jízdní vlastnosti na silnicích, schopnost rozjezdu po mrazivé noci, schopnost jízdy po zasněžených i po prašných komunikacích, jakož i podmínky života na palubě vozu “, upřesňuje Thierry Hours, „naši zaměstnanci spali a žili ve vozidlech. Testovali dobrou izolaci kabiny, funkci klimatizace, topení, odmlžování, přístup do vozu nebo otevírání schrány s nářadím za hlubokého mrazu! Cílem je konfrontovat se se všemi situacemi, s nimiž se může setkat zákazník.“

Za účelem dalšího zvýšení efektivity těchto testů a dosažení maximální pružnosti bylo vývojové centrum vybaveno centrálním nástrojem pro sběr dat. Každý zaznamenaný incident během testu je zařazen do databáze. Vývojové centrum tak může díky komunikaci v reálném čase se zkušebními inženýry, s továrnou a s divizí poprodejních služeb přikročit k nápravě a provedení modifikací nutných k vyřešení incidentu. « „Sledování v reálním čase nám umožnilo výrazně posílit pružnost naší reakce“, zdůrazňuje Thierry Hours,„bylo nepostradatelným prostředkem pro plynulé provádění zkoušek nové modelové řady.“

Jakmile jsou vyvíjená vozidla schválena projektovým týmem, může začít výroba předsériových vozidel určených k předání partnerům z řad zákazníků za účelem provedení posledních testů v reálných podmínkách provozu. Na počátku roku 2012 společnost Renault Trucks takto předala klientům z celého světa padesátku vozidel stavební a dálkové řady. « „Díky různorodosti našich zákazníků jsme byli schopni pokrýt všechna využití našich vozidel. Tímto způsobem jsme mohli otestovat silniční vozidla v oblasti regionální a mezinárodní přepravy, jakož i vozidla pro práci na staveništích při transportu dřeva v Kamerunu nebo v Dubaji s nákladem o hmotnosti 120 tun, či při důlních pracích v Turecku. “, vypráví Thierry Hours.

Dnes, několik týdnů před uvedením na trh, se vozidla nachází v konečné fázi testování. Zahájení sériové výroby je plánováno na červen letošního roku. Po sedmi letech testů, 10 milionech ujetých kilometrů v extrémních podmínkách od -40°C do +60°C, 500 zkušebních vozech, 5 milionech testovacích hodin na zkušebních stavech a ověřování u 50 zákazníků je nová modelová řada Renault Trucks připravena k dodání zákazníkům.  A Thierry Hours dodává: « „Jejich spokojenost pro nás bude tou nejkrásnější odměnou.“

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!