Důležitá fakta o vysoušečích vzduchu

20 května 2022, 14:30

Vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 t musí být vybavena systémem stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch se používá v mnoha systémech vozidel, jako je vzduchové odpružení, ovládání převodovky nebo také vstřikování AdBlue do katalyzátorů SCR.

Základem správně fungujícího pneumatického systému je čistý a suchý vzduch. Dostatečně čistý stlačený vzduch zajišťuje kompresor, který odebírá filtrovaný vzduch ze sacího systému motoru. Vzduch však obsahuje vlhkost, která může vést k vnitřní korozi důležitých součástí pneumatického systému. Hromadící se částečky vody při nízkých teplotách mohou zamrznout a zablokovat ventily. Proto je vzduch po stlačení veden do vysoušeče. Ten reguluje tlak a propouští teplý a vlhký vzduch přes vysoušecí patronu vzduchu.

Jak funguje vysoušecí patrona?

Obal vysoušecí patrony je obvykle vyroben z ocelového plechu. Z jedné strany je uzavřena víčkem, na druhé straně jsou otvory a závit pro zašroubování patrony. Uvnitř vysoušecí patrony je nádoba naplněná vysoušedlem. Vysoušedlo je ve formě granulí o velikosti přibližně 1 až 3 mm. Tyto granule jsou vysoce porézní materiál, který je chemicky a fyzikálně tvarován tak, aby na svém povrchu zachycoval vodní páru.

Tento jev se nazývá adsorpce (opak absorpce). Mnoho malých pórů, kanálků a otvorů se promítá do velmi velkého povrchu. Jeden gram vysoušedla má plochu více než 1.000 metrů čtverečních. Pro představu: jeden kilogram vysoušedla – množství, které je obvykle obsaženo ve vysoušecí patroně umístěné ve vozidle – odpovídá ploše 200 fotbalových hřišť!

Regenerace

Při proudění stlačeného vzduchu je přibližně po 3 až 5 minutách provozu systému většina povrchu granulátu vlhká a je nutná regenerace. Za tímto účelem se přeruší přívod stlačeného vzduchu z kompresoru a vzduch se vhání ze samostatné regenerační nádrže přes vysoušecí patronu opačným směrem. Vodní pára zachycená vysoušedlem je pohlcena proudem vzduchu a spolu s ním odváděna do atmosféry přes tlumič. Výsledkem je, že vysoušedlo znovu získá svou schopnost pohlcovat vlhkost a celý cyklus začíná znovu až do další regenerace.

Malá součástka, velký účinek

Regenerace je možná, pokud je ve vysoušecí patroně dosaženo správného tlaku stlačeného vzduchu. Proč se nedosáhne správného tlaku může mít několik důvodů. Jedním z nich mohou být nepříznivé jízdní podmínky (krátké vzdálenosti s častým zastavováním motoru) nebo vadný vzduchový systém, např. poškozený brzdový pohon, netěsné přípojné vedení přívěsu, prasklý měch vzduchového odpružení nebo ucpané ventilační potrubí. Ve všech těchto případech může kompresor vytvářet požadovaný tlak s velkým zpožděním nebo někdy vůbec. Pokud není dosaženo požadovaného tlaku, řídicí jednotka neobdrží požadovaný signál pro spuštění procesu regenerace vysoušecí patrony.

Nedostatečná regenerace má za následek zvýšení vlhkosti ve vysoušecí patroně. Když se granule vysoušedla zcela nasytí, tj. jejich povrch je zcela pokrytý vlhkostí, voda v patroně kondenzuje a zaplavuje granule. V důsledku toho vlhkost a kondenzovaná voda pronikají do pneumatického systému, kde způsobují vážné škody.

Je to proto, že mnoho součástí, jako jsou směrové ventily, brzdové válce a ozubené díly, je vyrobeno z hliníku nebo oceli. Vniknutí vody do těchto součástí vede k jejich korozi. V takovém případě může dojít k zablokování pohyblivých částí, například elektromagnetických ventilů. Má to také negativní vliv přímo na vysoušedlo. Pokud je obsah vody příliš vysoký, vysoušedlo se stává těžším a hrudkovitějším. Vibrace při jízdě a pulzování vzduchu z kompresoru doslova rozbíjejí granule a rozmělňují je na jemný prach. Tento prach smíšený s kondenzovanou vodou uniká z vysoušecí patrony a kontaminuje pneumatický systém.

V důsledku silné abraze poškozuje prach z granulí všechny mechanické součásti pneumatického systému a blokuje všechny pohyblivé části. To má za následek časově náročnou opravu celého pneumatického systému a velmi nákladnou výměnu všech poškozených součástí.

Pro zajištění správného provozu vysoušeče vzduchu je třeba dodržovat následující doporučení:

  • Vždy dodržujte intervaly výměny vysoušecí patrony doporučené výrobcem vozidla. febi doporučuje výměnu každý rok.
  • Vyhněte se jízdám na krátké vzdálenosti s častým vypínáním motoru.
  • Pravidelně kontrolujte těsnost vzduchového systému. Případné netěsnosti a poškození je potřeba okamžitě opravit.
  • Pravidelně kontrolujte nastavení regulátoru tlaku. Pokud není správně nastaven, nemusí se dosáhnout potřebného tlaku v systému pro spuštění regenerace.

Spolehněte se na náhradní díly febi v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment dílů společnosti bilstein group a více technických informací najdete v online katalogu na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!