Časté problémy se shlukováním (krystalizací) AdBlue

, 23 ledna 2019, 15:41

Vzhledem k zákonným požadavkům musí být všechna nová těžká vozidla vybavena prostředky omezující emise. Nejčastěji je to katalyzátor SCR, který využívá katalytické redukce s pomocí močoviny (AdBlue). Proces vyžaduje minimální teplotu 400 °C, což může být problém pro vozidla s častými rozjezdy a zastavováním. Dochází zde ke krystalizaci AdBlue, které může poškodit katalyzátor nebo vstřikovač AdBLue.

Všechna nová těžká vozidla uvedená do provozu nebo vozidla registrovaná po 1.10.2006, musí být vybaveny systémem pro omezení emisí a diagnostikou palubního systému (OBD), který bude indikovat nedostatky ve funkci regulace emisí. Tento požadavek se obecně vztahuje na všechna nová nákladní vozidla v provozu v EU. Stejné zákonné požadavky lze nalézt také v dalších zemích světa. Nejčastěji je vozidlo vybaveno katalyzátorem SCR (SCR – Selective Catalytic Reduction / Selektivní katalytická redukce). SCR znamená, že katalyzátor je nainstalován za motorem.

Močovina - AdBlueNádrž obsahující roztok močoviny je umístěna na vozidle. Roztok se vstřikuje z nádrže do výfukového potrubí těsně před katalyzátorem. Při správném smíchání se výfukové oxidy dusíku přemění na dusík a vodu. Vstřikování močoviny je elektronicky řízené a liší se od otáček a zatížení motoru. Katalytická redukce NOx znamená přeměnu na dusík (N2) a kyslík (O2) a vodu (H2O) za předpokladu použití katalyzátoru a redukčního činidla, přidaného před katalyzátorem. Nejčastěji používaným redukčním činidlem je amoniak (NH3), ve formě močoviny. Močovina (AdBlue) je uložena ve vozidle a při katalytické redukcí se mění na amoniak.

Předpokladem pro správné fungování SCR katalyzátoru je, že výfukové teploty jsou dostatečně horké. V případě, že teplota výfukových plynů plynu klesne pod 200 °C, SCR katalyzátor již není aktivní a rychlost redukování NOx klesá. SCR katalyzátor vyžaduje minimální provozní teplotu + 400 °C, aby mohl účinně fungovat.

To může být obtížné dosáhnout například ve vozidlech při městském provozu, vozidlech s častými rozjezdy a zastavováním. V případě, že katalyzátor nedosáhne správnou pracovní teplotu, tj teplota se pohybuje mezi 200 °C a 400 °C, začnou se vytvářet shluky močoviny jako vedlejší produkt, které způsobují ucpávání výfukového systému. To může způsobit zablokování katalyzátoru, které může vést k jeho částečnému nebo úplnému poškození. Pokud katalyzátor nepracuje správně, OBD diagnostika přiškrtí výkon motoru, což má za následek zvýšení spotřeby paliva.

Řešením takového problému může být nový přípravek AD RESCUE od PRO-TEC SLOVAKIA spol. s r.o. AD RESCUE předchází takovýmto problémům se shlukováním, které mohou poškodit katalyzátor nebo vstřikovač AdBlue. Doporučená aplikace je před doplněním AdBlue přidat produkt AdRescue 1.000 ml Ad-RESCUE na 625 litrů AdBlue. Případně aplikovat přímo do tankovacích nádrží AdBlue. Ad Rescue se doporučuje používat pravidelně při každém tankování AdBlue. Jsou dostupná 5.000 ml, 1.000ml, 250ml balení.

Přípravek AD RESCUE

Více info na www.pro-tec-slovakia.sk nebo info@pro-tec-slovakia.sk

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!