Česká obchodní inspekce sledovala jakost pohonných hmot: Vloni nevyhovělo celkem 12 kontrolovaných vzorků z 2.542 odebraných

19 března 2024, 11:33

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a vyhodnocuje jakost pohonných hmot na českém trhu. Vloni odebrala na tuzemských čerpacích stanicích celkem 2.542 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 12 vzorků (0,5 %). ČOI uložila zákaz prodeje na 29.360,71 litrů pohonných hmot v hodnotě 1.057.070,89 korun. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zlepšení, kdy v roce 2022 z 2.545 odebraných vzorků jich jakostním požadavkům nevyhovělo 18 (0,7 %).

Česká obchodní inspekce kontroluje a sleduje jakost pohonných hmot /motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsná motorová nafta, motorová nafta B10, motorová nafta s vysokým obsahem FAME, parafinická motorová nafta (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85/ formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 12 vzorků, což v celkovém hodnocení představuje 0,5 % nevyhovujících vzorků.

V průběhu roku 2023 uložila ČOI podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v 6 případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na:

  • 17.227,71 l motorové nafty v hodnotě 582.437,99 Kč,
  • 12.133,00 l motorových benzinů v hodnotě 474.632,90 Kč,

vše v celkovém množství 29.360,71 l pohonných hmot a celkové hodnotě 1.057.070,89 . V rámci výkonu dozoru nad trhem byl vydán i zákaz prodeje CNG, jehož množství a hodnotu nebylo možné vzhledem k použité technologii (čerpání a úprava CNG z potrubí) vyčíslit.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.  Kompletní zpráva PHM

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!