Omezení rychlosti nákladních vozidel na 85 km/h. Má to smysl?

2 srpna 2023, 13:56

Změnou maximální rychlosti vozidla o pouhých 5 km/h lze podstatně zvýšit bezpečnost a snížit emise. Především však jde o výrazné snížení spotřeby paliva. Znamená to, že maximální rychlost nákladních vozidel bude v dohledné době omezena na 85 km/h?

Silniční doprava je zodpovědná za 20 až 25 % všech emisí CO2. Není tedy divu, že nejen úředníci EU neustále přemýšlejí, který další šroubek na nákladních vozidlech utáhnout, aby se přiblížili klimatické neutralitě. Ukazuje se však, že zavedení některých omezení nejen snižuje emise, ale přináší dopravcům i finanční výhody. A to docela velké.

Rychlost jízdy a spotřeba paliva – nelineární vztahy

Abychom pochopili, o co se jedná, stojí za to podívat se na vůz optikou aerodynamiky. Ne nadarmo mají závodní vozidla, a zejména ta, která jsou určena k překonávání rychlostních rekordů, hladké a ploché linie karoserie. Takové tvary karoserie snižují odpor vzduchu a usnadňují akceleraci vozu. U hranaté a vysoké kabiny tahače s návěsem je tomu přesně naopak. A čím větší odpor vzduchu nákladní automobil vytváří, tím více paliva je potřeba zejména ke zrychlení soupravy.

Ukazuje se však, že vztah mezi rychlostí nákladního vozidla a jeho aerodynamickým odporem, který ovlivňuje spalování, není vůbec lineární. Až do rychlosti přibližně 63 km/h nemá tvar kabiny tahače na spotřebu paliva žádný významný vliv. Ta se však zvyšuje mezi rychlostmi přibližně 65 a 73 km/h a opět se stabilizuje až do rychlosti přibližně 82 km/h, nad kterou se opět zvyšuje, a to poměrně prudce. Analýzou těchto charakteristik lze snadno určit maximální rychlost nákladního vozidla, která zajistí měřitelnou úsporu paliva. Jak už to však bývá, teorii ověří až praxe.

Je překvapivé, kolik se dá pomalejší jízdou ušetřit

Odborníci ze společnosti Volvo Trucks provedli testy v kontrolovaných jízdních podmínkách s plnohodnotnou 37tunovou soupravou. Spotřeba paliva při konstantní rychlosti 90 km/h činila 28,9 l/100 km. Snížením rychlosti na 80 km/h (o 11 %) se spotřeba paliva v testu snížila o rekordních 3,2 l, tedy o více než 11 %. Naproti tomu při jízdě konstantní rychlostí 85 km/h testovaný kamion spálil 27 l/100 km. V tomto případě snížení rychlosti o necelých 5,6 % snížilo spotřebu paliva o téměř 6,6 %. Na základě těchto výsledků odborníci společnosti Volvo odhadli, že při jízdě rychlostí o pouhých 5 km/h nižší, než je současná maximální rychlost, by se ušetřilo 1 až 1,7 litru paliva na 100 km.

Je třeba podotknout, že na dlouhých trasách v reálném provozu nejsou výsledky tak působivé. Je to proto, že hodně záleží na jízdních podmínkách. Nejvíce paliva spotřebuje tahač při zrychlování a nejméně při jízdě konstantní rychlostí. Proto každá překážka v provozu, která si vynucuje změnu rychlosti, spotřebu zvyšuje.

V praxi se při jízdě nastavené na maximální rychlost 85 km/h ušetří 0,7 litru na každých 100 km. Takové snížení spotřeby paliva přinese snížení emisí CO2 o více než 5.500 kg měsíčně, resp. 66.000 kg ročně. Při současných cenách pohonných hmot tak mohou přepravní společnosti při snížení rychlosti svého vozového parku ušetřit až desetitisíce korun (tisíce EUR) měsíčně.

Vyvracíme dva nejrozšířenější mýty o pomalejší jízdě

Jako vždy se při tomto typu propočtů objevuje otázka zpoždění dodávek, které přinese snížení rychlosti pro nákladní automobily. Koneckonců je snadné spočítat, jak dlouho by trvalo překonání trasy při obou rychlostech, jak je znázorněno v následující tabulce:

90 km/h 85 km/h
čas trasy dlouhé 500 km 5:33 5:53
během 9 h řidič ujede 810 km 756 km

Tabulka 1. Teoretické rozdíly při jízdě rychlostí 90 km/h a 85 km/h.

Vše by bylo v pořádku, kdyby výše uvedená tabulka nepředstavovala dva nejpopulárnější mýty týkající se rychlostních limitů pro nákladní vozidla. Jedná se o čistě teoretické údaje, které nemají nic společného se skutečnou jízdou. Koneckonců kamiony nikdy nejezdí konstantní rychlostí, už jen kvůli překážkám na silnici. V praxi se průměrná rychlost v silniční dopravě pohybuje kolem 70 km/h. Proto stanovení rychlostního limitu na 85 km/h nebude mít žádný znatelný vliv na včasné doručení.

A co takhle jet ještě pomaleji?

Ale pokud je spotřeba paliva při pomalejší jízdě ještě menší, proč nesnížit maximální rychlost o více než jen 5 km/h? Vždyť v testu Volva bylo při rychlosti 80 km/h dosaženo úspory až 3,2 litru na 100 km/h.

Bohužel v reálných podmínkách by takto nízký limit ztížil například předjížděcí manévr, což by zvýšilo spotřebu. Proto rychlost 85 km/h představuje rozumný kompromis. V praxi však vše závisí na jízdním stylu řidiče, který je jistě obeznámen o jevech a problémech, které zde popisujeme. Je dobré se opírat o fakta a ověřitelné údaje.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

ADDS, 12 prosince 2023, 8:49 0 0

Co tak sjednotit rychlost kamiónů tak aby se nemuseli zbytečně předjíždět. Jeden takový šetřílek způsobí ohromnou kolonu. Stačilo by aby řekněme mýto bylo nastaveno tak, že kdo jede pod 90 platí 2x tolik.

Odpověď

panmistr, 9 července 2024, 0:02 0 0

Lumpové z EU se snaží co nejvíce všechno poničit. Zanedlouho dojde k zániku EU a už nebudeme tyto nesmysly řešit

Odpověď