Výsledky kontrol pohonných hmot v prvním pololetí

2 srpna 2023, 11:54

Česká obchodní inspekce pravidelně vyhodnocuje a porovnává jakost pohonných hmot. Při porovnání výsledků kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí 2023 s jakostí za 1. pololetí roku 2022 lze konstatovat zlepšení.  

Česká obchodní inspekce vyhodnotila porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2022 a 2023. Z tabulek je zřejmé, že jakost pohonných hmot se oproti 1. pololetí roku 2022 zlepšila, a to z 0,5 % na 0,4 %. Zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů  z 0,2 % na 0,0 % a u vzorků LPG pro pohon z 0,7 % na 0,0 %. Nepatrné zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty z 0,7 % na 0,8 %. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky CNG – 0,0 %.

Česká obchodní inspekce uložila v 1. pololetí 2023 ve 3 případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 17 227,71 l pohonných hmot v hodnotě 582 437,99 Kč.

Biopaliva v pohonných hmotách

V průběhu 1. pololetí 2023 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 634 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 509 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Níže uvádíme tabulky – porovnání v letech 2022 a 2023, a to za stejná období, tedy od ledna do června:

Opatření

Podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, uložila Česká obchodní inspekce v prvním pololetí 2023 ve 3 případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Opatření bylo vydáno celkem na 17.227,71 l pohonných hmot v celkové hodnotě 582.437,99 Kč.

Z toho:

  • v měsíci březnu 11.261,71 l motorové nafty v hodnotě 396.412,19 Kč,
  • v měsíci dubnu 1.567,00 l motorové nafty v hodnotě 56.255,30 Kč,
  • v měsíci květnu 4.399,71 l motorové nafty v hodnotě 129.770,50 Kč.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.  Kompletní zpráva PHM

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!