Řešení febi: Posilovač řízení pro těžká užitková vozidla

11 dubna 2023, 11:38

Řízení těžkých nákladních automobilů se jen stěží obejde bez posilovače řízení. Ten je součástí systému, který zvyšuje sílu řidiče, jakou působí na řízení. I když v současné době existují plně elektrické systémy řízení nebo kombinované elektrohydraulické systémy, klasický hydraulický systém řízení je stále nejrozšířenější.

Konstrukce hydraulického systému řízení se již mnoho let nemění. Skládá se ze dvou hlavních částí:

 • Převodka řízení – pro střední a těžká užitková vozidla většinou jako recirkulační kuličkový hydraulický systém řízení.
 • Hydraulické čerpadlo – většinou se jedná o lamelové čerpadlo.
Funkce a konstrukce hydraulického systému řízení; Zdroj: MAN Truck & Bus AG

Popis

 • A Místo řezu
 • B Odtok
 • C Přívod
 • D Zpětný odtok z horní komory válce
 • E Tlačený olej do spodní komory válce
 • 1 Skříň
 • 2 Kuličková matice řízení (pracovní píst)
 • 3 Šnek řízení
 • 4 Zkrutná tyč
 • 5 Ozubený segment
 • 6 Šoupátko ventilu
 • 7 Hřídel řízení
 • 8 Sací ventil
 • 9 Přetlakový ventil
 • 10 Lamelové čerpadlo
 • 11 Proudový omezovací ventil
 • 12 Olejová nádržka
 • 13 Omezovač hydraulického řízení
 • 14 Odtoková drážka

Konstrukce a výhody lamelového čerpadla

Lamelové čerpadlo se skládá z rotoru a statoru. Rotor je uspořádán excentricky a má vybrání, v němž jsou umístěny lamely. Ty jsou při provozu tlačeny ven proti statoru silou pružiny a odstředivou silou.

Funkce a konstrukce lamelového čerpadla; Zdroj: MAN Truck & Bus AG

Popis

 • 1 Tlaková komora (tlakové připojení)
 • 2 Sací komora (sací připojení)
 • 3 Stator
 • 4 Rotor
 • 5 Pružina
 • 6 Lamely

Pokud je čerpadlo uvedeno do chodu, zvětší se mezery mezi lamelami v sací oblasti a dojde k nasátí hydraulické kapaliny (modrá oblast). Na opačné straně je pak hydraulická kapalina vtlačována do tlakové oblasti, protože se prostory mezi lamelami opět zmenšují.

Výhodou lamelových čerpadel ve srovnání s ozubenými čerpadly je vyšší provozní rychlost a nižší pulzace průtoku. Kromě toho jsou tyto čerpadla tišší.

Příčiny poruch

Čerpadla posilovače řízení jsou obecně konstruována jako velmi odolná – alespoň pokud jsou zásobována dostatečným množstvím čistého hydraulického oleje, který zajišťuje potřebné mazání. Vzduch se do systému může dostat netěsnostmi v oblasti sání nebo nedostatečným odvzdušněním po opravě. Pokud čerpadlo nasává vzduch, běží na sucho a přestane se mazat. Při vysokých otáčkách tak může dojít k vážnému poškození ve velmi krátké době. Znečištěný hydraulický olej může čerpadlo rovněž poškodit nebo zničit.

Proplachování je nezbytné

Pokud je čerpadlo posilovače řízení poškozené, mohou se do hydraulického systému dostat nečistoty, například kovové částečky. Proto je třeba po výměně vadného čerpadla posilovače řízení hydraulický systém důkladně propláchnout, dokud se nevyplaví všechny nečistoty. Jinak hrozí, že nové čerpadlo bude okamžitě poškozeno starými usazeninami. Po propláchnutí je potřeba hydraulický systém znovu naplnit čerstvým, čistým hydraulickým olejem a odvzdušnit jej podle pokynů výrobce.

Malý rozdíl, velký efekt

Někdy nejsou rozdíly mezi různými náhradními díly na první pohled patrné. Příkladem mohou být dvě tandemová čerpadla (kombinované hydraulické a palivové čerpadlo) pro Mercedes Benz Actros. Existují dvě varianty: jedna od výrobce LUK a druhá od ZF. Obě čerpadla lze snadno namontovat na stejný motor, ale polohy připojovacích otvorů hydraulických vedení nejsou zcela stejné.

Pokud demontujete čerpadlo LUK a nahradíte ho verzí ZF, je možné hydraulické vedení našroubovat, to však bude pod velkým pnutím. Dříve nebo později povede toto pnutí k prasklinám v důsledku vibrací motoru a pulzujícího proudění. Hydraulický olej začne unikat nebo dojde k nasávání vzduchu, což ničí hydraulické čerpadlo. Pokud provádíte opravu, pečlivě zkontrolujte čísla dílů a vyměňte pouze servočerpadla v odpovídajícím provedení.

Podobné, ale ne stejné!

Společnost febi nabízí obě provedení tandemového čerpadla.

vlevo: LUK verze, 27170; vhodné pro Mercedes-Benz 002 460 08 80; vpravo: ZF verze, 27670; vhodné pro Mercedes-Benz 002 460 39 80

Spolehněte se na náhradní díly febi v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment dílů společnosti bilstein group a více technických informací najdete v online katalogu na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje další silné značky SWAG a Blue Print. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!