Nový návrh Evropské komise na snížení emisí CO2 u nákladních vozidel a autobusů

22 února 2023, 11:57

Evropská komise zveřejnila úpravu emisních norem CO2 pro těžká nákladní vozidla (HDV) a navrhla mimořádně ambiciózní průběžné cíle pro roky 2030 (-45 %) a 2035 (-65 %). Plán pro rok 2040 počítá s 90% snížením. K návrhům Komise se již vyjádřily oborové organizace a výrobci vozidel.

Nové normy CO2 pro nákladní vozidla – ohlasy z trhu

Výrobci automobilů a motoristické organizace zdůrazňují naléhavou potřebu zlepšit infrastrukturu umožňující používání těžkých užitkových vozidel s alternativním pohonem a posílit systémy pobídek pro jejich nákup.

„Jsme připraveni dodávat vozidla, která splňují nové normy,“ uvedl Martin Lundstedt, předseda představenstva ACEA pro užitková vozidla a generální ředitel skupiny Volvo. „Dosáhnout snížení emisí CO2 o -45 % již do roku 2030 je však velmi ambiciózní. Vyžadovalo by to stejně ambiciózní opatření ze strany politiků, aby bylo zajištěno, že subjekty působící v oblasti dopravy a logistiky, které budou používat vozidla vyhovující novým předpisům, budou dodávat své produkty ve stejném čase jako dnes,“ dodal Lundstedt.

Snížení emisí CO2 o 45 % do roku 2030 znamená, že by na silnicích muselo být více než 400.000 nákladních vozidel s nulovými emisemi, což znamená nejméně 100.000 nových registrovaných vozidel s nulovými emisemi ročně. To by vyžadovalo zprovoznění více než 50.000 veřejně přístupných nabíječek vhodných pro nákladní automobily během pouhých sedmi let, z nichž přibližně 35.000 by muselo být vysokokapacitních (megawattových). Dále by bylo třeba vybudovat přibližně 700 dalších vodíkových čerpacích stanic.

„Vzhledem k tomu, že v současné době téměř zcela chybí dobíjecí stanice přizpůsobené specifickým potřebám nákladních vozidel, je před námi náročný úkol,” uvedla generální ředitelka ACEA Sigrid de Vries.“Obáváme se, že pouze výrobci vozidel budou tvrdě postiženi, pokud se ostatní zúčastněné strany nebudou podílet na provádění ustanovení Komise – zejména vzhledem k nízké úrovni ambicí, které členské státy EU projevily v souvislosti s nařízením o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR),” dodala de Vries.

Dosažení podílu vozidel s nulovými emisemi (ZEV) na trhu potřebného k dosažení současného cíle 30% snížení emisí v roce 2030 je dnes nejisté. Je to proto, že to vyžaduje jak urychlené snižování nákladů na technologie, tak silnou politiku na podporu infrastruktury a podporu nákupu vozidel.

Vozidla s nulovými emisemi v přepravě – co pro to lze udělat?

CLEPA, organizace zastupující výrobce automobilových součástek, vyzývá politiky, aby nezvyšovali cíl pro rok 2030, ale aby zvážili rozumnou cestu do roku 2035. Podle sdružení CLEPA je pro úspěch transformace nutné více než jen prezentovat cíle. Musí být zajištěny příznivé podmínky, jako je infrastruktura pro nabíjení a doplňování paliva, jakož i elektřina, vodík a paliva z obnovitelných zdrojů.

Oceňujeme zachování rozmanitosti technologií, ale zvýšení cílů pro roky 2030 a 2035 je velmi obtížné. Již před čtyřmi lety byl cíl pro rok 2030 ambiciózní a tento cíl by měl zůstat nezměněn,“ řekl generální tajemník CLEPA Benjamin Krieger.

Sdružení rovněž upozorňuje, že návrh opomíjí komplexní přístup k měření skutečné uhlíkové stopy vozidla a zaměřuje se pouze na emise z výfuku. CLEPA prosazuje přístup LCA, který zohledňuje emise ze všech fází výroby automobilu, jakož i výrobu paliva nebo energie potřebné k jeho pohonu.

Zdá se, že Evropská komise do jisté míry podceňuje skutečnost, že sektor těžkých nákladních vozidel funguje jinak než sektor osobních vozidel, kde rozhodnutí o výběru vozidla není vždy založeno pouze na výpočtu nákladové efektivity. V těžké dopravě, tj. v sektoru B2B, se nízkoemisní vozidla rozšíří až tehdy, když budou nákladově efektivní. Dopravci musí být schopni provozovat vozidla s nulovými emisemi výhodněji než konvenční nákladní vozidla s naftovými motory.

„Pokud se tak nestane rychle, provozovatelé nebudou kupovat naše vozidla a my tak jednoduše nebudeme schopni splnit naše cíle v oblasti emisí CO2,“ řekl Martin Lundstedt z ACEA a skupiny Volvo. „Nakonec je technologie vozidel – ať už se jedná o bateriové vozy nebo vozy s palivovými články – pouze jednou částí řešení. Abychom v této transformaci našeho průmyslu uspěli, potřebujeme naléhavě soudržnou a propojenou politiku.“

Cíle v oblasti emisí CO2 neodpovídají normě Euro7

Překvapující je zjevný nesoulad mezi návrhy Komise na snížení emisí CO2 a nedávno oznámenou emisní normou Euro7 pro těžká nákladní vozidla. Norma Euro7 výslovně uvádí emisní limity pro vozidla se spalovacím motorem. Některá její ustanovení však nejsou slučitelná s nyní oznámenými návrhy Komise na snížení emisí CO2. Příkladem je stanovení 100% bezemisního cíle pro městské autobusy, který u nich vylučuje použití spalovacích motorů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 23 února 2023, 12:25 0 0

:-) po přečtení mám vyděšený výraz na tváři. Autobus bez emisí ve městě ok to se ještě nechá , energetická dobíjecí náročnost - jeden jezdil u nás na zkušební lince po městě 2x denně se nabíjel . Po ukončení tohoto pokusu , se sečetly náklady a to ještě nebyla energie za dnešní cenu. Celé je to technický nesmysl. Pokud nedovedeme vyrobit el. energii za pár halířů , tak nemá cenu vůbec zavádět elektro vozidla .

Odpověď

Anonym, 9 března 2023, 9:16 0 0

Krok 1: Odříznout infrastrukturu od východní ropy/nafty/plynu
Krok 2: Zakázat spalování těchto látek
Krok 3: ???
Krok 4: Všichni budou šťastní a celá Evropa zelená.
Jasně :) jen jaksi nikdo neví jak se má udělat ten Krok 3 aby nenastal absolutní kolaps. Ale to je problém budoucí Evropské Unie v roce 2030-2050 :)

Odpověď