MAN: Strategie používání a recyklace baterií

17 ledna 2023, 12:40

Transformace průmyslu užitkových vozidel začala a bateriové elektrické pohony budou důležitou technologií budoucnosti. Bude však trvat ještě několik let, než se BEV (bateriová elektrická vozidla) stanou běžnou součástí silničního provozu. V oblasti nákladních vozidel společnost MAN Truck & Bus předpokládá, že do roku 2030 dosáhne podíl e-nákladních vozidel v distribuci zboží 60 % a v dálkové dopravě 40 %.

Elektrifikace městských autobusů začala již dříve, a tak v této oblasti společnost MAN očekává, že do roku 2025 bude 50 % prodaných vozidel poháněno elektřinou. Tyto prognózy ukazují, že průmysl užitkových vozidel je teprve na začátku elektrifikace. Z tohoto důvodu dosáhne počet baterií, kterým končí životnost ve vozidlech, přibližně za 10 až 15 let průmyslové úrovně.

Společnost MAN však nyní pracuje na strategii, jak baterie využívat způsobem šetřícím zdroje – v sekundárních aplikacích. Analýza začíná první životností baterie ve vozidle. V této fázi bude důležitým faktorem školení zákazníků o tom, jak řídit, nabíjet a používat vozidla tak, aby co nejméně zatěžovala baterii. To může výrazně prodloužit jeho životnost. Pokud některé části baterie během používání selžou, např. přestanou fungovat jednotlivé moduly, bude prvním řešením jejich oprava. Akumulátor lze poté opět použít ve vozidle.

Baterie, které jsou po použití ve vozidle vráceny společnosti MAN, jsou intenzivně analyzovány. Pokud již nemohou být použity jako trakční baterie, přesunou se do sekundárních aplikací. V současné době existují tři možnosti: 1. druhé použití ve vozidle po opravě v továrně, 2. další využití baterie (2. životnost), například jako vyrovnávací zásobník energie pro solární nebo větrné elektrárny, 3. recyklace surovin pro výrobu nových baterií.

Společnost MAN v současné době spolupracuje s různými partnery a univerzitou v Kasselu na reálných projektech, jejichž cílem je posoudit, zda jsou použité baterie nákladních vozidel vhodné pro stacionární systémy skladování energie. Za tímto účelem je výrobci systému předáno přibližně 120 bateriových sad pro nákladní automobily s energetickou kapacitou 18,6 kWh na sadu. Pocházejí z prvních elektrických distribučních vozíků MAN, které byly v letech 2018 až 2021 podrobeny dlouhodobým provozním testům v Rakousku – partnerem projektu byla tehdy Rakouská rada pro udržitelnou logistiku.

Současný projekt se zaměřuje na systémy skladování energie pro průmyslové podniky (např. pro vyrovnávání zátěže elektrické sítě v době špičky). Zde budou vyhodnoceny technické a obchodní požadavky na systémy bateriových úložišť s druhou životností. Cílem je získat informace o bezpečnosti, výkonu a zbývajících nabíjecích cyklech. Kromě toho se plánuje definovat možný pilotní projekt pro systém skladování založený na bateriích MAN z první série plně elektrického městského autobusu Lion’s City E.

Recyklace přichází v úvahu po uplynutí 2. životnosti baterií nebo v případě, že baterie nejsou vhodné pro skladování po použití nebo po havárii vozidla. Záměrem společnosti MAN je dosáhnout uzavřeného cyklu, tj. využít suroviny získané od recyklačních partnerů (nikl, mangan, kobalt nebo lithium) při výrobě nových baterií. V současné době je míra recyklace v poměru k hmotnosti baterie více než 70 %. Cenné suroviny se z baterie získávají mechanickými a hydrometalurgickými procesy. MAN je součástí recyklační sítě koncernu Volkswagen s recyklačními partnery po celé Evropě.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!