V květnu nevyhověl jeden kontrolovaný vzorek LPG

6 července 2022, 23:20

Česká obchodní inspekce pokračovala v měsíci květnu 2022 v monitoringu jakosti pohonných hmot. Celkem zkontrolovala 239 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 odebraný vzorek LPG.

Česká obchodní inspekce kontrolovala v květnu 2022 jakost pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR. Celkem zkontrolovala 239 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 odebraný vzorek LPG.

V celkovém hodnocení a porovnání nevyhověl v květnu i v dubnu 1 kontrolovaný vzorek pohonných hmot. V dubnu se jednalo o 1 odebraný vzorek motorové nafty.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v květnu odebrány.

Česká obchodní inspekce uložila v květnu jedenkrát zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření vydala na  5.820 l pohonných hmot v hodnotě 125.130 Kč.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.  Kompletní zpráva PHM

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!