Finanční a odborná způsobilost – vozidla nad 2,5t

, 25 května 2022, 19:41

ČESMAD BOHEMIA upozorňuje na nové podmínky, které začínají platit od 21. května 2022.

Podnik, který vykonává povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně s motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla nebo soupravy převyšuje 2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny, musí na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně:

a) 1.800 EUR na první používané vozidlo a
b) 900 EUR na každé další používané vozidlo.

Dále musí takový podnik vykazovat požadovanou odbornou způsobilost, tzn. mít odpovědného zástupce. Podniky mají čas do 21.5. 2022 tyto dvě nové podmínky splnit. Od 21.5. pak tato vozidla budou muset při jízdách do zahraničí mít eurolicenci a budou se na ně vztahovat všechna pravidla přístupu na trh, jako na velká vozidla, tzn. včetně kabotáže a Osvědčení řidiče ze třetích států. Eurolicence je vydávána dopravcům teprve až na základě platné koncese na silniční dopravu, koncese vydává živnostenský úřad: Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!