Příliš nízké cíle EU v oblasti snižování emisí CO2?

20 října 2021, 12:20

Je pro výrobce nákladních vozidel příliš snadné splnit cíle EU v oblasti snižování emisí CO2? Nová zpráva organizace Transport and Environment naznačuje, že ano. Co je vede k tomuto závěru?

snižování emisí CO2 v nákladní dopravě

Podle zprávy organizace Transport and Enviroment mají výrobci nákladních automobilů k dispozici technologie, které jim umožní snadno splnit cíle snížení emisí CO2 stanovené Evropskou komisí. Změny v aerodynamice a palivové účinnosti, jakož i flexibilní mechanismy obsažené v předpisech EU znamenají, že výrobci těchto vozidel budou schopni splnit cíle EU v oblasti snižování emisí CO2 pro svá vozidla pouze uvedením malého počtu nákladních vozidel s nulovými emisemi na trh. Organizace Transport and Environment požaduje zpřísnění cílů EU tak, aby se do deseti let zvýšila výroba nákladních vozidel s nulovými emisemi.

„Výrobci nákladních automobilů zavádějí ekologická řešení rychleji než rozhodovací orgány EU, což je absurdní. Problém však nespočívá v tom, že by volný trh plnil své povinnosti, ale spíše v tom, že politici neplní své povinnosti. Výrobci nákladních vozidel jsou zjevně připraveni dekarbonizovat rychleji, takže je načase je k tomu přimět,” řekl Rafał Bajczuk, analytik Nadace pro podporu elektromobilů.

Švédská značka Scania je lídrem v oblasti snižování emisí CO2 u nových nákladních vozidel. Dosahuje hodnot o 5,3 % nižších, než je průměr nejoblíbenějších dálkových nákladních vozidel. Lepší emisní parametry společnosti Scania jsou dány především lepší aerodynamikou, které se společnosti podařilo dosáhnout i bez výroby nákladních vozidel s nulovými emisemi. Na druhou stranu Renault a IVECO, které jsou daleko za ní, mají nejvyšší emise: až 5,0 % nad průměrem u dálkových nákladních vozidel.

Studie ukazuje, že pokud by všechny nákladní automobily v Evropě jezdily stejně jako nejúčinnější modely na trhu, snížily by se průměrné emise CO2 produkované nákladními automobily o 6 %. Samotné zvýšení efektivity však podle analytiků nestačí:

„Nejlepší nákladní automobily ve své třídě dnes mohou přinést snížení emisí, ale samotné zvýšení účinnosti nestačí. Evropa musí v nadcházejících letech výrazně zvýšit počet nákladních vozidel s nulovými emisemi na svých silnicích, aby bylo možné včas dosáhnout dekarbonizace průmyslu. Současné cíle pro snižování emisí CO2 u nákladních vozidel však nemotivují výrobce k jejich výrobě, a proto je třeba tyto cíle v tomto desetiletí zvýšit. Současně musíme rozvíjet nákladní dopravu, abychom i tímto způsobem snížili emise z dopravy,” řekl Rafał Bajczuk.

Většina výrobců nákladních vozidel se dobrovolně zavázala prodávat elektrická vozidla nad rámec požadavků EU. Podle jejich veřejných prohlášení přinesou tyto závazky v roce 2025 na trh přibližně 7 % vozidel s nulovými emisemi a v roce 2030 43 %, což je více než 2 % potřebná v roce 2025 pro splnění současných dobrovolných cílů. Podle organizace Transport and Enviroment tato oznámení ukazují, že EU by mohla stanovit realistický, ale ambicióznější cíl, a to alespoň 30 % nákladních vozidel s nulovými emisemi do roku 2028.

Průměrné emise CO2 u nových dálkových nákladních vozidel byly vyšší ve větších západoevropských zemích, jako je Francie, Německo a Spojené království, zatímco menší země jako Bulharsko, Estonsko, Portugalsko a Slovensko, si v tomto ohledu vedly mnohem lépe.

Průměrné emise CO2

Poznámka: Redakce portálu TruckFocus se s názory organizace Transport and Environment neztotožňuje.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!