V červnu nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot

29 července 2019, 10:33

Česká obchodní inspekce monitorovala v měsíci červnu jakost pohonných hmot. Z celkového počtu 224 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhověl jakostním požadavkům 1 vzorek. Jednalo se o vzorek automobilového benzinu.

Česká obchodní inspekce kontrolovala v měsíci červnu 2019 jakost pohonných hmot na celém území ČR. Kontrolovanými subjekty byly čerpací stanice pohonných hmot. Česká obchodní inspekce odebrala celkem 224 vzorků PHM (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85) a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek automobilového benzinu.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci červnu 2019 odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci červnu 2019 oproti měsíci květnu 2019, bylo zaznamenáno zlepšení z 1,3 % na 0,4 % v počtu nevyhovujících vzorků, jelikož v měsíci květnu nevyhověly 3 odebrané vzorky (1 vzorek benzinu a 2 vzorky nafty)

Červnové výsledky PHM od ČOI

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.   Kompletní zpráva PHM květen 2019

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!