V dubnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

22 května 2019, 16:03

Česká obchodní inspekce monitorovala v měsíci dubnu jakost pohonných hmot na území ČR. Odebrala a kontrolovala celkem 225 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Pravidelné kontroly jakosti pohonných hmot provádí Česká obchodní inspekce na celém území České republiky a řídí se při nich zákonem č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a vyhláškou č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci. Kontrola a sledování jakosti pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85) jsou prováděny formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v dubnu 2019 odebrány.

V dubnu dle ČOI vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.   Kompletní zpráva PHM duben 2019

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!