V březnu nevyhověl jeden vzorek nafty

25 dubna 2019, 10:31

Česká obchodní inspekce kontrolovala jakost pohonných hmot i v měsíci březnu 2019. Z celkového počtu 220 odebraných vzorků nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům jeden vzorek motorové nafty.

V měsíci březnu tohoto roku inspektoři ČOI kontrolovali 220 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty, což v celkovém hodnocení představuje 0,5 % nevyhovujících vzorků. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci březnu 2019 odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci březnu 2019 oproti měsíci únoru 2019, bylo zaznamenáno zlepšení z 1,9 % na 0,5 % v počtu nevyhovujících vzorků. Oproti měsíci únoru 2019 bylo v měsíci březnu 2019 zaznamenáno zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty z 2,8 % na 0,9 % a ethanolu E85 ze 100,0 % na 0,0 %.

V březnu dle ČOI nevyhověl jeden vzorek nafty

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.   

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!