Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v roce 2018

, 12 února 2019, 13:27

Česká obchodní inspekce průběžně sleduje kvalitu jakosti pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR. V závěrečné zprávě předkládá výsledky kontrol jakosti pohonných hmot za rok 2018. Z celkového počtu 2.645 kontrolovaných vzorků PHM nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 28 vzorků.

V 19 případech se jednalo o automobilové benzíny a v 9 případech o motorovou naftu. V průběhu minulého roku uložila zákaz prodeje na 104.582,34 l pohonných hmot v hodnotě 3.477.867,60 Kč.

Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v roce 2018

Z celkového počtu 2.645 odebraných a kontrolovaných vzorků PHM nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 28 vzorků, což představuje 1,1 %. Oproti roku 2017, kdy z celkového počtu 2.670 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 26 vzorků tj. 1,0 %, došlo v roce 2018 k mírnému zhoršení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2017 bylo v roce 2018 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (z 0,9 % na 0,7 %) a u vzorků LPG (z 0,3 % na 0,0 %). Výrazné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků Ethanolu E85 (z 9,1 % na 0,0 %). Zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků automobilových benzinů (z 1,2 % na 1,9 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG, LPG pro pohon a Ethanolu E 85 (0,0 %).

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Kompletní tiskovou zprávu doplněnou o grafy naleznete ke stažení nebo nahlédnutí ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!